Sågverk i Ekängen

 Bröderna Erik och Robert Berggren byggde 1929 ett sågverk i Ekängen och strax därefter omkring 1931-32 uppfördes fastigheten Eriksdal i anslutning till sågverket och Erik Berggren med familj flyttade in. Idag har platsen adressen Sparrisvägen 11-13.

Sågverket utförde s k legosågning och hjälpte Linköpings Träförädling  m fl att utföra sådant  arbete. Inhyrda gubbar fick arbete och det sågades dygnet runt. Detta pågick flitigt i många år. 1960 blev ”Erik i Såga” sjuk och sågen tystnade. Den stod kvar i många år som ett minne av svunnen tid. Ett nytt hus står nu där den gamla sågen var placerad.

Timmerbänken
Robert Berggren vid kantverket – där sågas vankanter, bark o dyl bort
Plankstapel

Källa Ekängsboken sammanställt av Sören Lindhe

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-27