Granby 1:2 (Storgården)

Husets placering

Bostadshuset till Granby Storgården (nuvarande Granby 1:2) ligger kvar på samma plats som det gjorde redan 1694 (se kartan nedan).

Del av karta från 1694 Granby gårdsarkiv
utdrag från karta 1868 Källa Riksarkivet

Granby by bestod av Granby Storgård och Granby Lillgård. Storgården kallades även Granby Avlöningshemman 3/4 mantal och Lillgården kallades Granby Augmentsgård 3/4 mantal. Det fanns även två mindre gårdar i byn, den ena kallades Granby avlöningshemman 1/4 mantal, den andra Granby augmentsgård 1/4 mantal.

På kartan från 1694 ligger husen till både Granby Storgård och Granby Lillgård på samma ställe.

Efter laga skifte i mitten på 1800-talet flyttades Granby Lillgårds hus. Det framgår av kartan från 1868.

Huset före 1925

Huset som byggdes 1925

Huset som det ser ut vid dokumentets upprättande

Se översta bilden.

Gårdens ägare

1616 köptes Granby av Jöns Nilsson Jacobsköld. Oklart hur länge han ägde gården. Förmodligen ägde han hela Granby by.

1754 Nils Bengtsson född 1719. Hans hustru hette Kerstin och var född 1702.

1755 Häradsdomaren Lars Abrahamsson med hustru Kerstin Andersdotter.

1794 bonden Arvid Vastesson född 1768 hustrun Stina Pehrsdotter född 1776 död 1802. Hustru nr 2 hette också Stina Persdotter född 1775. Stina fick i morgongåva 1/8 del av fastigheten Granby.

1810 består Granby aflöningshemman av 2 enheter 1/2 mantal vardera.

Enhet 1

Ägare

1810 – 1833 Waste Jansson 1829 flyttade han till Granby.

1834-1839 Jonas Metander

1840-1845 Olof Jonsson i Tholskepp.

1846 Lars Larsson.

Enhet 2

1810-1845 Arvid Wastesson i Svistad 1829 flyttade Arvid Wastesson med familj till Granby.

18461877 Lars Larsson som då blev ägare till båda enheterna.

18781928 Sven Karl Nilsson gift med Johanna Charlotta Larsson (dotter till Lars Larsson ovan)

1929-1939 Johanna Charlottas dödsbo barnen Elin Karlsson, Karl Karlsson, Klas Kleitz och Gustaf Karlsson.

1939-1959 Georg Nilsson

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-30 Källor Östra Hargs sockens kyrkböcker och Lantmäteriet