Sofielund under Näsby

Husets placering

Huset ligger i början av Ekängen, till höger efter Edvins Automat. Det syns första gången på en karta från 1807. Dess adress är idag Ekängen Sofielund 1.

1914 påbörjades en avstyckning av Näsby säteris utmark vilket motsvarade det mesta av nuvarande Ekängen.

Vid avstyckningen av Sofielund 1915 erhölls beteckningen Stensätter 1:3

Utdrag ur avstyckningshandlingarna från 1915

Från Sofielunds mark har senare avstyckats flera tomter som bebyggts med permanentbostäder.

Husets ägare

-1915                                  Näsby säteri

1915-30                              Alfred Pettersson              

1930-40                              August Vilhelm Hansson

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar än idag men marken har sålts och det verkar troligt att huset kommer att rivas och marken bebyggas med ett flertal nya hus.

GPS-Koordinater

58.462236, 15.646042

Skyltstatus

Skylt saknas

Hyresgäst

1788-91 Anders Andersson född 1743 i Näsby

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-27 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet