SAAB:s sommarhem

1917 hade KFUM köpt en nyligen avstyckad tomt av Näsby säteri för att anlägga ett sommarhem för sina medlemmar.

KFUM:s sommarhem

Där firades Midsommar och barnfamiljer samlades och klädde midsommarstången. På kvällen dansade man olika gillesdanser runt stången till sent in på natten som oftast avslutades runt lägerelden med sång och musik. Detta pågick ända tills man sålde anläggningen till Saab.

1951 köpte SAAB området vid Sellerivägen av KFUM.

Flaggan hissas på Ekänglägret 1936

Saab satte upp ett 20-tal småhus för självhushåll och rustade upp befintliga fastigheter för uthyrning till sina anställda.

Det fanns möjlighet att hyra roddbåt, det byggdes en dansbana och i huvudbyggnaden fanns en trevlig samkvämslokal för ett 80-tal gäster. De Saab-anställda och Ekängsborna kunde hyra lokalen för en billig penning. Tennisbanan intill Ekängsvägen användes flitigt av både fastboende och sommarhemmets gäster.

Midsommarfirande fortsatte som vanligt men i Saabs regi och även med dans till levande musik och alla samlades vid Saabs dansbana efter att ha suttit hemma och stärkt sig med god mat och dryck. Detta pågick fram till 1973 då dansbanans golv gav vika på midsommaraftonen.  Dansbanan reparerades aldrig utan den rev man och därmed gick den epoken i graven.

I mitten på 1990-talet såldes området till NCC Myresjöhus.

Samlingssal
uthyrningsstugor
Sommaridyll
samkvämssalen dukad till bröllop

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-24 Källa ”Ekängen en bygd i förvandling”