Utvandringen

Under tiden från mitten av 1800-talet till första världskriget utvandrade ca 1,5 miljoner människor från Sverige. Ungefär en femtedel återvände. Majoriteten ca 80% utvandrade till Nordamerika. I den amerikanska folkräkningen 1900 bodde ca 800 000 svenskar i USA.
Östergötland var bland de landskap i Sverige som hade flest utvandrare. Våra socknar hade också en stor del utvandrare.