Berättelsen om soldat Uhr

Carl Uhr och hans familj

Carl föddes 1815 i Västergötland Undenäs socken. Gården där Carls familj bodde heter Baggekärr. Han var yngst av 6 syskon. Föräldrar var Anders Andersson och Maja Persdotter. 1825 har prästen skrivit i Husförhörslängden aom Carls far ”blivfit fälld för fylleri . Super och lefver oregerligt”. Om modern har prästen skrivit ”svagsint”.

Johanna Carlsdotter föddes 1819 också i Undenäs gården Kärrefallet. Hennes föräldrar var Carl Bengtsson och Maja Larsdotter. Johanna hade 2 syskon.

Så småningom träffades Carl och Johanna och de gifte sig 1837. Året därpå fick de en dotter Anna Greta. Carl arbetade som dräng. Men 1839 blev han antagen som lifgrenadjär för Ubbetorp i Östra Harg så familjen flyttade i jan 1840 till Östra Harg soldattorp 126 på Ubbetorps ägor. Huset finns fortfarande kvar och kallas nu Karlsro. När Carl blev soldat fick han efternamnet Uhr.

I Östra Harg fick Carl och Johanna ytterligare 7 barn. Carl Johan föddes 1842, Anders Gustaf föddes 1845, Oskar föddes 1848 och dog av slag 2 månader gammal. 1850 föddes nästa son Per August, 1853 föddes Fredric som också dog som spädbarn 4 månader gammal. Lars Fredric föddes 1854 och så till sist fick de en dotter 1858 hon kallades Carolina Albertina.


Den här kartan visar en del av de torp som fanns mellan Segersberg och Åkerstorp. Ubbetorps soldattorp 126 (Karlsro) ligger strax bortom Åkerstorp. (se pilen)

Livet som soldat

Carl var livgrenadjär för Lifkompaniet i andra Lifgrendiärsregementet. Grenadjär var ursprungligen namnet på en soldat som var specialutbildad för att kasta handgranater.

Varje soldat tjänstgjorde för en rote som hade att ansvara för att soldaten kunde försörja sig och sin familj. Det gjordes genom att man tilldelades ett torp s k soldattorp där man kunde ha några djur och odla lite säd och foder till djuren.

Ungefär vart 3:e år inkallades soldaterna till en generalmönstring då all utrustning och manskap inspekterades och registrerades i de s k generalmönsterrullorna. Det var vid den här mönstringen en soldat kunde begära avsked eller

I generalmönsterrullorna från 1851 finns en lång lista över de försyndelser Carl Uhr har begått genom åren.

I generalmönsterrullorna från 1851 finns en lång lista över de försyndelser Carl Uhr har begått genom åren.

1840 28 juni Varnad av kompanichefen för oordentligt uppförande.

1841 6 mars 8 dagars arrest på kompanichefens befallning för bortavaro utan permission.

1842 24 juni 1 dygns arrest i polisvakten på kompanichefens befallning för fylleri.

1843 10 mars Strängt varnad av kompanichefen för bortavaro utan permission.

1849 11 juni 24 timmars arrest på kompanichefens befallning för fylleri.

25 aug 25 prygel på bataljonschefens befallning för fylleri och subordinationsbrott

11 okt 25 prygel på bataljonschefens befallning för vanvördnad mot förman

30 okt 5 dagars mörk arrest på bataljonschefens befallning för fylleri

1850 9 feb 25 prygel på bataljonschefens befallning för fylleri å vakt och oordentligt

uppförande.

12 maj 2 dygns ljus arrest på kompanichefens befallning för fylleri å vakt.

1851 15 juni 25 prygel på tjänstgörande majorens befallning för fylleri

10 juli 3 dagars ljus arrest på kompani befälhavarens befallning för förnyat fylleribrott.

I nästa generalmönstring som var 1855 kan vi se att man tröttnat på Carls uppförande. Det står att han blivit flera gånger fälld för fylleri och vanvördnad av befäl, fälld på ett års förbättring. I Juni 1853 blev han avförd ur rullorna för liderligt uppförande och ersattes med Peter Seger.

Avskedad soldat

Enligt husförhörslängden för Östra Harg 1853-1857 bor Carl och hans familj fortfarande kvar i soldattorpet tillsammans med Peter Seger och hans familj. De bor alltså 4 vuxna och 5 barn i stugan. De äldsta av Carl och Johannas barn har flyttat ut och börjat arbeta. Om Carl står att han är ”försvarslös”. I Nordisk familjebok 1800-talsutgåvan står om försvarslös: ”Lösdrifvare:

är i svenska lagens mening den, som saknar laga försvar, dvs en sådan lefnadsställning som ej anses påkalla särskilda försiktighetsmått gent emot befarade rättskränkningar. En sådan person kännetecknas i allmänhet genom sysslolöshet, medellöshet och ett kringstrykande lefnadssätt.”

1862 fick Carl och hans familj lämna soldattorpet och står nu skrivna fritt på socknen. Yngsta barnet Carolina Albertina blev nu fosterbarn hos familjen Flodin i Grönlund. Förmodligen började Carl nu bygga ett hus till familjen på Allmänningens mark vid Galgbacken. Han fortsätter sitt vilda liv och blir dömd 20/12 1862 vid Hammarkinds häradsrätt för misshandling av sin hustru. Han fick 4 månaders fängelse. Prästen har också skrivit i husförhörslängden att Carl är ”begifven på fylleri och för en vildsint vandel i socknen”.

Åkerbo häradsallmänning tyckte inte om Carls tilltag att bygga hus utan tillstånd på allmänningens mark. I protokoll från 1863 står att han ”förständigas att upphöra därmed vid äventyr att bli vräkt”! 1864 finns han åter nämnd i Allmänningens protokoll ang. hans vräkning. Carl hade alltså inte brytt sig om varningen utan fortsatt byggandet. Man rev dock inte huset utan Carl och familjen bodde kvar. Det var inte förrän 1874 man åter tog upp huset på Galgbacken i protokoll nu att den som nu bodde där skulle betala hyra. Det var en handlande Pettersson som bodde där då.

Carls hustru Johanna avled 1866 endast 47 år gammal. Hon hade säkert haft ett svårt liv med fattigdom och misshandel.

Carl startar ny familj

Redan samma år kom Christina Svensdotter till Carl och hans barn. Hon föddes 1838 i Vånga och jobbade som piga bl a i Aspetorpet Östra Harg och i Törnevalla innan hon kom till Carl.

När hon bodde i Aspetorpet fick hon en son Carl Johan 1863, Carls son Anders Gustaf var dräng där samtidigt och han var fadder vid Carl Johans dop. Carl Johan var fosterbarn hos P Dahls hustru i Thorstorp tills Christina flyttade in hos Carl Urh, då fick även sonen flytta dit. Christina antecknas först som piga men snart är hon lite mer än så. Redan i dec 1867 får Carl och Christina en dotter Johanna Charlotta, men hon avled 14 januari 1868. En vecka senare den 21 januari gifte de sig. De hade nu tröttnat på den fattiga tillvaron i Sverige och i april samma år utvandrade de till Nordamerika. Av någon anledning började de nu kalla sig Lundberg. Det var Carl, Christina, Carls son Lars Fredric och Christinas son Carl Johan som for iväg då.

Barnen som är kvar i Sverige

Innan vi ser vad som hände med utvandrarna ska vi följa barnen som blev kvar i Sverige.

Anna-Greta flyttade hemifrån 1855 och började arbeta som piga. Hon arbetade på många ställen bl a i Rystad, Svanshals, Tannefors, Kvillinge Ö Eneby innan hon 1884 kom till Östra Ryd. Där träffade hon Anders Cato som hon gifte sig med 1885. Men de var lite till åren båda två hon var 47 år och han 55 år så några barn fick de inte. Anders dog 1908 och Anna-Greta hamnade så småningom på fattighuset i Östra Ryd där hon avled 1925 87 år gammal.

Eva Margareta började arbeta som piga 1857. Hon började i Mörtlösa S:t Lars, men flyttade vidare till olika gårdar i Rystad och Vårdsberg. 1870 gifte hon sig med Per August Dahl som var från Rystad . Han var född 1836. Eva och Per bodde först i Hagtorp som tillhör Rystad Prästgård, senare flyttade de till Evelund Distorp. De fick två döttrar Anna Sofia 1871 och Teckla Matilda 1873. Mellan åren 1871 och 1874 bodde Evas yngsta syster Carolina Albertina hos dem.

Per August avled i lungkatarr 1894. Dottern Teckla Matilda som arbetade som piga i Staby gård flyttade då hem till modern. De tog nu hand om 4 fosterbarn. .Eva Margareta avled av slag 1910. Teckla flyttade då till Linköping tillsammans med en av fostersönerna. De bodde i Tinnerbäcken och Teckla arbetade som sköljerska.

Den äldsta dottern Anna Sofia gifte sig 1890 med Anders Fredrik Frithiof som var soldat och bodde i Grendjärtorp 86 Malma.

Anders Gustaf arbetade som dräng i Hackefors och Rogestad rusthåll i Vårdsberg, senare även i Fröstad Rystad. 1868 står han skriven på socknen i Rystad men året därpå flyttade han till Bankekind. Han blev inte kvar där så länge utan ganska snart finns han i Örtomta på gården Mauritzholm. Han ådrog sig maginflammation och avled 2/7 1873 och begravdes i Linköping. Han var aldrig gift.

Utvandring

En biljett till Nordamerika från Göteborg och till den plats man ville komma till i Amerika kostade ungefär en drängs årslön på 1860 talet. Beroende på vad som ingick i biljettpriset och standard på resan kostade en biljett mellan 115 och 290 kr. Priset sjönk senare så i mitten på 1880 talet kostade en biljett ca 80 kr. 1869 det kom en lag att alla emigranter skulle registreras så då började man skriva passagerarlistor. Därför har det inte gått att hitta de i familjen Lundberg (Uhr) som utflyttade 1868 i några passagerarlistor.

Emigranterna kom iland i Castle Garden i New York. Alla register på invandrare som kommit dit försvann i en brand. Senare fram emot år 1900 började man istället ta iland emigranterna på Ellis Island en ö strax utanför New York. När de kom iland i Castle Garden var det ofta s k ”runner” som mötte emigranterna. De talade svenska och lovade att hjälpa emigranterna att komma till rätta i det nya landet. Emellertid upptäckte man snart att man blivit lurade. Det här var ett problem som man i stort sett blev av med när man började använda Ellis Island som mottagningshamn istället. Det var inte så lätt för dessa ”runner” att ta sig dit.

Fartyget
Rollo
Castle Garden dit man kom i New York

till Minnesota eller Illinois, vilket var de vanligast platserna invandrarna reste till. De reste förmodligen med tåg. I Minnesota och Illinois bl a uppkom kolonier med svenskar som arbetade med jordbruk. Det var troligen en sådan koloni Carl Uhr och hans familj kom till.

Utvandrarna

Carl och Johannas son Carl Johan arbetade först som dräng i bl a Törnevalla och Aspetorpet i Östra Harg. Han var även järnvägsarbetare i Horndal Forsby i trakten av Skövde. 1875 flyttade han hem till Östra Harg igen till Ubbetorp. Han arbetade då med järnvägsbyggen och var en tid skriven på socknen (hade alltså ingen fast adress). 1877 hade han tröttnat på fattigdomen i Sverige och utvandrade han också till Nordamerika. Han reste med fartyget Rollo. Han gifte sig i Nordamerika med Christine Charlott och han avled 1928 i Rockford Winnebago i Illinois.

Per August började också arbeta som dräng, bl a i Aspetorpet Östra Harg. Han blev också järnvägsarbetare och då bodde han en tid i Togetorps grenadjärstorp, därefter var han skriven på socknen som sin bror. 1880 flyttade han till Forsa socken i Gävleborg. Där var han stenarbetare och träffade en flicka Matilda Blixt som han gifte sig med. 1887 fick de en dotter Amanda Matilda. Året därpå emigrerade familjen till Minnesota. De bor på samma plats som Per Augusts bror Lars Fredric i Donelly Stevens.

Som tidigare nämnts blev Carolina Albertina fosterbarn i Grönlund Östra Harg hos familjen Flodin 1862 och 1871 flyttade hon till till sin syster Eva Margareta som då bodde i Hagtorp under Prästgården i Rystad, hon benämns i husförhörslängden som fattigflicka från Östra Harg. Men 1874 var det dags för Carolina att börja arbeta. Hon blev då piga hos Häradsdomare Eric Eriksson i Västra Torp i Rystad. Där stannade hon i två år. Därefter hade hon tjänst som piga på flera platser bl a i Domkyrkoförs. Linköping, St. Lars församling, Kärna församling. 1883 kom hon till Björkeberg och efter ett år där fick hon en dotter Signe Augusta som föddes 6 juni 1884. Carolina Albertina Uhr

Carolina bytte aldrig efternamn till Lundberg.

Men även Carolina tröttnade på fattigdomen i Sverige och utvandrade tillsammans med sin dotter Signe Augusta. Det är väl troligt att hon fått rapporter från fadern och bröderna om hur bra det var i Nordamerika. Carolina och dottern reste från Göteborg 13 maj 1887 med fartyget Rollo som gick till Hull i England. I resedokumenten står att hon ska resa till Donelle i USA. Hon gifte sig där med John Johnsson även han född i Sverige 1842. I folkräkningen 1890 står att han är ”farmer”.

De fick fem döttrar tillsammans Tekla Sophia född 1888, Clara född 1890, Christina född 1893 död 1965, Yunnel Martha född 1895 död 1898, Johanna Amanda född 1898.

År 1900 var Carolina inskriven som patient på ”Fergus Falls state Hospital for the insane” i Otter Tail Minnesota.

Carolina Albertina

Men Carl och Christina då var fanns de? Det har inte gått att hitta dem i några passagerarlistor. Det var först året efter Carl och Christinas utvandring som det blev lag i Sverige på att registrera alla emigranter. Så från 1869 finns passagerarlistor men alltså inte för 1868. Men de reste säkert samma väg, som barnen som utvandrade senare, först till Hull i England och sedan vidare till Castle Garden i New York.

I folkräkningen från Minnesota augusti 1870 finns familjen Lundberg i Donnelly Stevens. Han kallar sig Charles och barnen kallas Charles (Carl Johan) och Lewis (Lars Fredric). Det står också att Carl är ”farmer” och att han äger fast egendom till ett värde av 200 dollar.

Carl och Christina får två döttrar 1872 föddes Christine och 1875 föddes Johanna.

Carl avled i mars 1893 i i Wheaton Traverse Minnesota. Han är begravd i Minneapolis på Pioneers & soldiers Mem Cemetery Minnesota.

Det här är bouppteckningen efter Carl Lundberg. Där framgår att han ägde fast egendom till ett värde av 1800 dollar och personliga tillhörigheter till ett värde mindre än 50 dollar. Han hade också skulder på 500 dollar.

Sonen Carl Johan (Charles) återfinns i folkräkningen 1900. Han var gift med Annie också född i Sverige 1871 och utvandrad 1878. De hade sju barn. Carl arbetar troligen på tryckeri eller tidning han är typsättare.

Sonen Lars Fredrik var gift med Berta Hendriksson som kom från Norge. De hade en dotter Hanna f. 1895.Lars avled i Otter Tail Minnesota 30/3 1916.

Lars Frerik

Christine, Carls och Christinas dotter som föddes i Minnesota, gifte sig redan 1888 endast 16 år gammal. Hennes make var Charles Hawkinsson född 1846 alltså 42 år gammal när de gifte sig. De fick en dotter Selma som föddes 1890. Charles avled 1913. Christine levde till 1962 hon bodde då i Los Angeles. Dottern Selma avled 1975.

Dottern Johanna var gift med Ole Svedlund och de fick 3 döttrar och en son. Mamma Christina bodde enligt folkräkningen 1900 inneboende hos Johanna.

Johannas barn var Mena född 1892, Marie Arabelle född 1893, Edith Ruth född 1895 död 1959, Chester född 1898 död 1968, Ester Eugenia född 1900 död 1906, Hazel Eugenia född 1906 död 1972, Edwin Russel född 1909 död 1968, Viola Adeleine född 1911 död 1986, Grace Eleanor född 1914 död 1997, Lorraine Margaret född 1916 död 1975.

Christina Svensdotter avled 7/2 1918.

Carl och Christinas döttrar
Edith Svedlund Carls barnbarn
Ediths barn, Carls barnbarn