Gårdar

Hembygdsföreningen har i många år inventerat gamla hus och detta vill vi gärna presentera för er.

En del av Gårdarna har rivits men vi har identifierat var de låg och ibland satt upp en skylt för att informera alla om detta. De som finns kvar har fotograferats.

Vi har även gjort en karta för gårdarna.