Gårdar

Hembygdsföreningen har i många år inventerat gamla hus och detta vill vi gärna presentera för er.

En hel del av husen har rivits men vi har identifierat var de låg och satt upp en skylt för att informera alla om detta. De som finns kvar har fotograferats.

Då det finns och har funnits väldigt många hus i vårt område måste vi gruppera dem för att det ska vara överskådligt.
Här är de sorterade efter den gård de en gång har tillhört.

Vi har även gjort en kartfunktion så att du ska kunna se var de har legat.