Föreningens Historia

Vid flera tillfällen hade bildandet av en hembygdsförening i Rystad och Östra Hargs socknar diskuterats men utan resultat.

Den 17 mars 2009 samlades 31 personer i Rystad församlingshem för att diskutera om och hur en hembygdsförening kunde bildas. Initiativet till mötet togs av Hans Agnarson, Stensäter, Rystad (f.d. Näsby socken) och Britt Madsen, Mylinge, Östra Harg (flyttade 1972 till Åkerstorp).

Hans Agnarson hade satt in en annons i Corren och vi satte upp anslag och delade personlig info om mötet. Mötet enades om att bilda Rystad Östra Harg hembygdsförening. Rystad och Östra Hargs socknar är vår hembygd.

En interimsstyrelse arbetade fram förslag till stadgar och verksamhetsplan, som antogs på det första årsmötet den 17 september 2009. Den första styrelsen valdes.

Vårt startkapital fick vi av de som skrev och sålde Ekängsboken: Ekängen en bygd i förvandling. Vi känner stor tacksamhet för det.

Se även: