På gång

Cykelkyrkan i Östra Harg

Datum: 29 juni, 2024
Tid: 14:00
Plats: Östra Hargs kyrka

Den 29 juni kl. 14 närvarar Hembygdsföreningen vid Cykelkyrkan i Östra Harg

Bo Wigren kommer att berätta om Kyrkbyn; Hargs gård, Kyrkan och Skolan i Östra Harg.

Varmt välkomna!