Digitalt museum

Digitalt museum, vad är det?

Våra medlemmar har i många år samlat gamla föremål som de gärna vill visa upp men som inte har gått att förverkliga i ett hembygdsmuseum då vi saknar en hembygdsgård.

Tanken har då växt fram att försöka skapa ett virtuellt museum som alla kan ta del av via sin dator. Detta är ett försök att åstadkomma detta.

Ta mig till föremålen !