Beskrivningar

Aktiva medlemmar i hembygdsföreningen har i alla år arbetat med att samla in uppgifter om gamla hus, människor, kyrkor, skolor etc.
Här presenterar vi detta omfattande arbete.

För att lättare se var dessa ställen låg eller ligger så har vi gjort en karta.