Om föreningen

Föreningen bildades 2009 och omfattar Rystad och Östra Harg socknar.

Vi har för närvarande 150 medlemmar.

Föreningen äger inga fastigheter eller lokaler utan all verksamhet sker i det fria eller i hyrda eller lånade lokaler.