Bjärkestad

Gårdens placering

Gården ligger i Östra Harg socken på gränsen mot Östra Skrukeby, granne med gården Stora Knylinge. Bjärkestad var förr en by med 3 gårdar. Huset ovan är från Sveriges Bebyggelse Östergötland del 3.

Hur länge byn har funnits vet vi inte. I mantalslängder har vi funnit boende i Bjärkestad från 1642.

Foto Hitta.se 2024

Man gjorde ett skifte på ägorna 1799 Troligen påbörjades ägoskiftet redan 1767 men blev fastställt 1799, nedanstående karta användes vid ägoskiftet.

Marken skiftades då upp mellan de båda gårdar som ägdes av Petter Carlsson respektive Samuel Samuelsson. Den gård som ägdes av Samuel Samuelsson kom senare att delas i två gårdar en som var 1/6 mantal stor och en som var 1/8 mantal stor.

Petter Carlsson fick marken märkt med A och Samuel Samuelsson marken märkt med B.

Karta från 1767

Därefter gjorde man ytterligare ett skifte 1858. Då var det 3 gårdar med olika ägare.

Ägare och boende i gårdarna

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2024-02-27 Källor Lantmäteriet och kyrkböcker Östra Hargs socken.