Nystugan

Husets placering

Huset låg i mitten av gårdens mark gränsandes mot Väster. Idag finns inga spår kvar av huset och dess plats utgör åkermark.

Första gången det omtalas är i husförhörslängden 1810 och det sker under Idingstad eftersom Bogetorp. Bogetorp ägdes av Idingstad så man förlade några hus på Bogetorps mark men de redovisades således under Idingstad i kyrkböckerna. Detta gäller för detta torp, soldattorp nr 125 och ytterligare ett ännu ej identifierat torp.

Utdrag ur karta från 1841

På en karta från 1868 har huset fått namnet Nystugan.

Utdrag ur karta från 1868

Husets ägare

Idingstad

Husets skick vid dokumentets upprättande

Inga spår syns idag av huset.

Skyltstatus

Skylt saknas.

Hyresgäster

HyrestidNamnFöddDödAnmärkning
1810-1841Gratialisten Nils Hallberg17611841
hustrun Anna Maja Åman17631833
1841-1848Jacob Carling17871848
hustrun Stina Nilsdotter1791
1848-1857Peter Dahlström17891857
hustrun Anna Hallberg17871863
1858-1863Anders Abrahamsson1809
hustrun Anna Brita Svensdotter1811
1866-1876Carolina Margareta Lundin1830
1870-1870Pigan Brita Maja Fogelgren1797

Efter 1876 försvinner torpet i kyrkböckerna varför man kan anta att det rivs starx efteråt.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-05-01.