Nystugan

Husets placering

Huset låg i mitten av gårdens mark gränsandes mot Väster. Idag finns inga spår kvar av huset och dess plats utgör åkermark.

Första gången det omtalas är i husförhörslängden 1810.

Utdrag ur karta från 1841

På en karta från 1868 har huset fått namnet Nystugan.

Utdrag ur karta från 1868
Utdrag ur karta från 1948

Den rödmarkerade området är troligtvis där husen har funnits.

Satellitbild från 2021

Det verkar som om gränserna har ändrats sedan 1868 då husen låg på Bogetorps mark.

Eftersom första hyresgästen är f.d. soldat Nils Hallberg som varit soldat i soldattorp Nr 125 som låg alldeles norr om platsen för Nystugan var troligen huset byggt på Nr 125s mark.

Hallberg avskedas 1806 och första uppgiften om att han bor i huset syns först 1810 så förmodligen byggs huset strax efter 1806.

Husets ägare

1815 omtalas gården tillhöra Idingstad.

1846 ligger Nystugan under Idingstad igen.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Inga spår syns idag av huset.

Hyresgäster

HyrestidNamnFöddDödAnmärkning
1810-1841Gratialisten Nils Hallberg17611841
hustrun Anna Maja Åman17631833
1841-1848Jacob Carling17871848
hustrun Stina Nilsdotter1791
1848-1857Peter Dahlström17891857
hustrun Anna Hallberg17871863
1858-1863Anders Abrahamsson1809
hustrun Anna Brita Svensdotter1811
1866-1876Carolina Margareta Lundin1830
1870-1870Pigan Brita Maja Fogelgren1797

Efter 1876 försvinner torpet i kyrkböckerna varför man kan anta att det rivs starx efteråt.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-05-01. Källor kyrkböcker Ö Hargs socken samt Lantmäteriet.