Eggeby

Gårdens placering

Gården ligger i Östra Harg socken vid vägen mellan Linghem och Östra Harg kyrka.

Karta från 1897

Fram till 1855 bestod Eggeby by av 2 gårdar ½ mantal/gård.  Gårdarna var militieboställen under Tuna kungsgård i Rystad socken. Efter 1846 var gårdarna hopslagna. Till gården hörde torpet Janstorp som ligger vid Häradskärret, torpet Bäckstugan samt backstugan Kullen.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Gårdens ägare

Från 1846 är de två gårdarna hopslagna.

-1939    Kungliga Majestät och Kronan (enligt församlingsboken 1925-1944)

1939-    gården köptes av arrendator Fabian Nilsson.

Boende på gården

Torp under Eggeby

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2024-02-27 Källor Lantmäteriet och kyrkböcker Östra Hargs socken