Fridhem

Husets placering

Huset ligger utmed Åkerstorpsvägen i Östra Harg socken.

Utdrag ur karta från 1868

Fridhem syns inte på kartan men det ligger i närheten av Rosenlund och Grönlund.

Karta framtagen 1926 inför avstyckningen.

Husbeskrivning

Huset var tidigare ett vitt enplanshus. Nu är det målat rött. 

Husets ägare

Huset byggdes på fastigheten Gatan 1:3 men tomten friköptes 1926.

1876-93                               Anders Tell

1894-1903                          Karl Peter Ragnar

1903-03                              Karl Jakob Karlsson

1903-13                              Karl Jakob Karlssons dödsbo

1913-22                               Anders Fredrik Jonsson

1922-                                   Anders Fredrik Jonssons dödbo

Boende i huset

TidsperiodNamnFöddDödAnm.
1876-97Anders tell1822 i Löth1897f.d livgren.
1876-92hustru Lena Kajsa Larsdtr1821 i Rystad1892
1900-03Karl Peter Ragnar1847 i Kaga
1900-03hustru Johanna S Andersdotter1848 i Stjärnorp
1903-03Karl Jakob Karlsson1868 i St. Lars1903
1903-12hustru Anna Lovisa Karlsson1862 i St. Larssömmerska
1913-22Anders Fredrik Jonsson1845 i Ö Skrukeby1922
1913-41hustru Karolina Holm1853 i Gårdeby1941
1932-Dotter Dorotea Karolina Jonsson1883 i Ö Skrukeby

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-10-23 Källor; kyrkböcker från Östra Hargs socken samt Lantmäteriet.