Granby 1/4 mantal aflöningshemman (Lagersgården)

Gårdens placering

Gården ligger granne med gården Granby 1:2 (3/4 mantal aflöningshemman) på gränsen mellan Östra Harg och Östra Skrukeby socknar. Den har numera beteckningen Granby 1:3. Fotot ovan är från 1940-talet.

Karta från 1857
Del av karta från 1868

Granby by bestod av Granby Storgård och Granby Lillgård. Storgården kallades även Granby Avlöningshemman 3/4 mantal och Lillgården kallades Granby Augmentsgård 3/4 mantal. Det fanns även två mindre gårdar i byn, den ena kallades Granby avlöningshemman 1/4 mantal, den andra Granby augmentsgård 1/4 mantal.

Granby avlöningshemman 1/4 mantal kallades senare Lagersgården efter en ägare som hette Lager.

Husens skick vid dokumentets upprättande

Bostadshuset revs i slutet av 1940-talet.

3 uthus finns fortfarande kvar.

På bilden syns gårdens lada.

Foto Birgitta Franzén 2020

Gårdens ägare

1616 köptes Granby av Jöns Nilsson Jacobsköld. Oklart hur länge han ägde gården. Förmodligen ägde han hela Granby by.

I kyrkböckerna från 1763-1788 står Nils Bengtsson som brukare av gården. Han var född 1719. Han avled 1777.

I storskifteshandlingarna från 1783 är häradsdomaren Lars Abrahamsson ägare. Enligt kyrkböckerna 1789-1794 är han fortfarande ägare till gården. Han ägde samtidigt Granby Storgård.

1794- 1832 ägde nämndeman Arvid Vastesson från Östra Skrukeby. 1796 gifte han sig med Stina Persdotter. Stina Persdotter avled 1802. 1804 gifte Arvid om sig med en änka som också hette Stina Persdotter. Hon kom från Svistad. Stina köpte 1/8 del av fastigheten Granby av Anders Månsson och hans hustru Anna Maria Månsdotter i Ubbetorp. När Anders Månsson och hustrun blev ägare till 1/8 av gården har inte gått att få fram. Det finns en anteckning i husförhörslängden från 1821-1826 att Anders Månsson är ägare. Ibland är ägaren brukare och ibland är det någon annan. 1821-1826 är Arvid Arvidsson (son till Arvid Vastesson) brukare av gården.

1832 sålde nämndeman Arvid Vastesson och hustrun Stina sin del av gården till häradsdomare Arvid Jonsson och hans hustru Catharina Jansdotter i Hanskestad. 1847 gav Arvid Jonsson och hustrun Catharina sin del av gården till dottern Lena Stina och hennes man Lars Larsson. I kyrkböckerna är Olof Jonsson i Tholskepp Vånga och hans hustru Anna Bengtsdotter ägare till en del, åren 1836-1843. 1843 sålde de sin del av gården  till Lars Larsson och Lena Stina Arvidsdotter.

Från 1847-1853 är Lars Larsson med hustru ägare till hela gården.

1853-1893 ägdes och brukades 1/4 mantal av Granby aflöningshemman av Anders Peter Andersson. Han ägde och brukade även 1/8 mantal av Granby augmentsgård. Han bodde med sin familj på den gården. Anders Peter avled 3/1 1894.

1894-1911 är Anders Gustaf Andersson, ägare och brukare av gården. Han var son till Anders Peter Andersson. Anders Gustaf avled 20/2 1911. Därefter ägdes gården av sterbhuset.

1912-1944 var Carl August Lager i Gistad ägare av gården. (Därav namnet Lagersgården).

1925 bosatte sig ägaren Karl August Lager med hustru i Lagersgården.

1945-1948 ägdes fastigheten av Fritz och Linnea Pettersson. Den såldes 1948 på exekutiv auktion och köptes då av Georg Nilsson (ägare till fastigheten Granby 1:2).

Hyresgäster

1894-1911 smeden Karl Fredrik Flink med hustru.

1912-1936 f.d. banvakt Gustaf Gustafsson med hustru och son.

1937-1941 Ture Simon Gabriel Sandell med hustru och en dotter.

1941-1945 arrendator Axel Emanuel Blomberg född 1896 i Örtomta.

Källor Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden,1947, Kyrkböcker och mantalslängder Östra Hargs socken samt Granby gårdsarkiv.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2020-09-29 Källor Östra Hargs sockens kyrkböcker samt Lantmäteriet