Granby 2:1 (Lillgården)

Husets placering

Huset låg före laga skifte 1857 på samma plats som nuvarande mangårdsbyggnad till gården Granby 1:2 ligger idag. Efter 1857 flyttades gården Granby 2 till sin nuvarande plats vid allmänna vägen mot Östra Skrukeby. Av kartan nedan framgår gårdens placering efter 1857.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Riksarkivet
Karta från 1694 Källa Riksarkivet

Granby by bestod av Granby Storgård och Granby Lillgård. Storgården kallades även Granby Avlöningshemman 3/4 mantal och Lillgården kallades Granby Augmentsgård 3/4 mantal. Det fanns även två mindre gårdar i byn, den ena kallades Granby avlöningshemman 1/4 mantal, den andra Granby augmentsgård 1/4 mantal.

Granby Lillgård heter numera Granby 2:1.

På kartan från 1694 ligger husen till både Granby Storgård och Granby Lillgård på samma ställe.

Efter laga skifte 1858 flyttades Granby Lillgårds hus. Det framgår av kartan från 1868.

Huset som det såg ut 1950

Foto från Sveriges Bebyggelse del 3

Huset som det ser ut vid dokumentets upprättande

Foto Birgitta Franzén 2020

Gårdens ägare och brukare

1616 köptes Granby av Jöns Nilsson Jacobsköld. Oklart hur länge han ägde gården. Förmodligen ägde han hela Granby by.

1758 -1771    ägare och brukare Elias Olofsson med hustru Kerstin Nilsdotter.

1772 -1800    ägare enspännaren Jacob Ungerath i Granby augmentsgård              

1771-1774     brukare Jonas      

 1775-1787    brukare Nils Hansson

1801-1835     Idingstad säteri

Från 1810 är gården uppdelad i 2 enheter 3/8 mantal och 1/8 mantal

Enheten 3/8 mantal

1810-1835     ägare Idingstad säteri.

1810-1831     brukare Magnus Andersson

1832-1835     brukare Abraham Olofsson

1836-1878     ägare Lars Larsson (äger även Granby Storgård)

1836-1839     brukare Johannes Jönsson

1840-             brukare ägaren Lars Larsson

1878-1887     Anders Fredrik Larsson (son till ovanstående)

1887-1911     Anders Gustaf Andersson (son till Anders Peter Andersson se enheten nedan)

Enheten 1/8 mantal

1810-1830     ägare  och brukare Jacob Wållgren , Jacob avled 1826 ägare därefter                      sterbhuset.

1831-1857     ägare och brukare Anders  Andersson i Söderköping. Flyttade till Granby 1835.

1858-             ägare Anders Peter Andersson (son till ovanstående).

1886-1894     brukare Anders Gustaf Andersson (son till Anders Peter Andersson)

Från 1894 samma ägare till båda enheterna

1894-1911     ägare och brukare Anders Gustaf Andersson

1912-1915     ägare och brukare Karl Oskar Karlsson

1915-1920     ägare och brukare Gustaf Alfred Germundsson

1920-1926     ägare och brukare Johan Oskar Gunnar

1926-1936     ägare och brukare Karl-Erik Karlsson

1936-1962     Gustaf Adolf Ström

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2021-04-16 Källor Östra Hargs sockens kyrkböcker och Lantmäteriet