Granhammar

Husets placering

Huset ligger granne med gården Granby 1:2. Fastigheten har avstyckats från Granby 1:2. Det är först 1831 som torpet benämns Granhammar i kyrkböckerna. Innan dess finns det under Granby aflöningshemman.

Utdrag ur karta från 1947
Utdrag ur karta från 1868

Huset som det såg ut 1950

Foto från
” Sveriges Bebyggelse Landsbygden Östergötlands län III utgiven 1950″.

I ovannämnda bok står att huset tillbyggts 1926. Ladugården som tillhör fastigheten uppfördes 1878.

Huses som det ser ut vid dokumentets upprättande

Foto Birgitta Franzén

Husets ägare

Torpet tillhörde gården Granby 1:2 (tidigare Storgården) fram till 1925 när det avstyckades.

Det köptes då av Teodor Pettersson och hustrun Ida Matilda f. Norling.

1948 köptes torpet av fröken Signe Gustafsson.

Husets hyresgäster

Det har bebotts av drängar som arbetat på gården.

HyresperiodNamnFöddDöd
1825-1834drängen Hans Hansson1805 i Ö. Harg
1827-1831hustrun Anna Greta Lundström1899 i skärkind1831
1832-1847torparen Gustaf Johansson1796 i Fivelstad
hustrun Brita Maja Tidström1795 i Hagebyhöga
1847-1868torparen Carl Johan Wärlander1822 i Ö. Skrukeby
hustrun Anna Catharina Björk1819 i Lillkyrka
1873-1896Änkan Anna Cajsa Persdotter1811 i Gistad1896
1873-1911skomakaren Carl Peter Lönn1849 i Ö. Skrukeby
1873-1881hustrun Mathilda Lindgren1850 i Ö. Harg1881
1911-1948Karl Teodor Pettersson ägare fr 19251889 i Rystad
hustrun Ida Matilda Norling1886 i Vadstena

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-21. Källor kyrkböcker Ö. Harg socken och Lantmäteriet