Gransäter

Husets placering

Huset ligger i Granby by i Östra Hargs socken.

karta från laga skifte1857 Granby gårdsarkiv
Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Namnet Gransäter dyker upp i kyrkböckerna 1861. Men ett torp har funnits på platsen långt innan dess.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Se bild ovan.

Husets ägare

Gransäter tillhörde gården Granby 1 (Granby aflöningshemman). Arbetare vid gården bodde där och även en del hantverkare. Det användes även som undantagshus för f.d. ägare till Granby.

Hyresgäster

HyresperiodNamnFödd Död
1861-1864Gustaf Nilsson Lindgren1819 i Ö. Harg
hustrun Anna Stina Månsdotter1821 i Kaga
Inhyses änkan Anna Cajsa Lindström1807 i Värna
dottern Anna Charlotta Gistrand1851 i Ö. Harg
1867-1869torparen Carl Johan Johansson1831 i Björsäter
hustrun Anna Sofia Andersdotter1838 i Rystad
1867-1872Inhyses skräddaren Lorentz Carlsson1839 i Slaka
1869-1873Inhyses Sven Johansson1807 i Vårdnäs
hustrun Catharina Johansdotter1823 i Ljung
1872-1913Fredrik Öfverstedt1843 i Ö. Harg1913
1873-1916Amalia Charlotta Ström 1848 i Ö. Harg1916
1919-1920Johan Oskar Gunnar1877 i Vikingstad
hustrun Elin Kristina Karlsson1879 i Skeda
1927-1934änkan Elin Elisabet Andersson1880 i Risinge
1934-1939Snickaren David Robert Andersson1877 i Ljung
hustrun Emma Matilda Johansson1879 i Grebo
1939-Karl Karlsson1874 i Ö. Skrukeby
systern Elin Karlsson1872 i Ö. Skrukeby

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-25 Källor kyrkböcker Ö. Harg socken och Lantmäteriet