Lilla Hällen under Grimstad

Husets placering

Huset låg på utmarken till Grimstad. Det är först på en karta från 1868 som man ser torpet.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet
Utdrag ur karta från 1947 Källa Lantmäteriet

I husförhörslängden 1789-1801 finns ”backstugan Hällen” vilken förmodligen är samma som Lilla Hällen. I husförhörslängden 1810 kallas torpet Lilla Hällen.

Sista gången någon bor i huset är 1894. Därefter omnämns inte huset mer så det revs förmodligen strax efter.

Husets ägare

Grimstad gård.

Sviestad gård

Husets skick vid dokumentets upprättande

 Inga spår finns kvar av huset idag.

Koordinater enligt google map

58.469477, 15.735062

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1789-95änkan Anna Hemmingsdotter1727 i Tjällmo1795
1810-1814orgeltrampare Carl Lundgren1750 i Ö.Harg1814
hustru Anna Salomonsdotter1747 i Rystad1812
1812-18182:a hustru Anna Stina Andersdotter1778 i Linköping
änkan Lisken Månsdotter1779 i Ö. Harg
-1830Petter Nilsson1783 i Ö. Harg
hustru Anna Cajsa Månsdotter1792 i Askeby
1831-36torpare Anders Lundbom1797 i Lillkyrka
hustru Vendela Johansdotter1811 i Godegård
1836-57avsk. livg. Anders Peter Ekholm1785 i Skänninge 1855
hustru Hedda Lisa Johansdotter1804 i Fivelstad1857
1857-75Carl Fredrik Carlsson1805 i Landeryd1875
1857-87hustru Britta Cajsa Persdotter1812 i Rystad
1877-84inhyses Sven Månsson1812 i Rystad1884
1893-94skomakare Per August Bom1854 i Rystad
hustru Augusta V. Torén 1853 i Linköping
1894-1916arb. Jonas Gustav Svensson1833 i St. Åby1912
hustru Anna Maria Johansdotter1833 i Ekebyborna

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2021-10-18 Källor kyrkböcker Ö Hargs socken och Lantmäteriet