Lilla Kohagstorpet under Idingstad

Husets placering

Huset låg på Idingstad utjord vid nuvarande Åkerstorp.

I slutet av 1700-talet och fram till c:a 1840 bodde det på Stora och Lilla Kohagen torpare med familjer och tjänstefolk.

Första gången torpet syns på en karta är 1868.

Sista familjen som noterats i Lilla Kohagen bodde där fram till 1908.

Utdrag ur karta från 1868

Första gången det omnämns i kyrkböckerna är 1836.

Utdrag ur karta fårn 1947

Sista hyresgästen flyttade ut 1909 och därefter tycks det stå obebott. Vi har inga uppgifdter om när det revs.

Utmarken hade kallats Åkerstorp från åtminstone från 1858 men varit obebyggd. Den avstyckades till slut från Idingstad och bildade en egen gård med namnet Åkerstorp.

Husets ägare

Idingstad säteri.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Inga spår finns kvar av huset

Koordinater enligt google map

58.462143, 15.739125

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1836-37torpare Peter Björling1816 i Gistad
1837-39torpare Jacob Carlenius1787 i Stockholm
1839torpare Adolph Pettersson1815 i Linköping
1840-42torpare Anders Andersson1814 i V Harg
1843-52dragonen Nils Peter Larsson1793 i Älvestad
1847-57Carl Fredrik Carlsson1805 i Landeryd
1857-66Petrus Jonsson1819 i Grebo
1866-67Carl Fredrik Johansson1830 i St. Lars
1867-75Anders Persson1826 i Rystad
1875-76Frans Lindström1835 i Gistad
1876-79Jonas Fredrik Petersson1829 i Kullerstad
1879-82August Vilhelm Jonsson1839 i Rystad
1885-99Anders Fredrik Jonsson1845 i Ö Skrukeby
1899-1900Karl Gustaf Pettersson1848 i Vadstena
1901-07Ernst Konrad Karlsson1867 i V Skrukeby
1908-09Karl Erik Karlsson1891 i Svanshals
1912-44obebott

Därefter är torpet obebott.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-16

Källa: Lantmäteriet och kyrkböcker Östra Hargs socken