Markulla under Torp i Östra Skrukeby

Husets placering

Huset hette från början Karlebo men får 1836 namnet Markulla. Det låg på Torps utjord.

Det omtalas första gången i en husförhörslängd 1810 med namnet Karlebo.

Men det är först 1868 som man kan hitta det på en karta.

Utdrag ur karta från 1868

Utdrag ur karta från 1947

Satellitfoto från 2020

Huset beskrevs av någon som kände till huset såhär:

Markulla byggdes omkring 1750 på en bergknalle i Östra Hargs socken, omkring en km nordväst om nuvarande plats.

1960 plockades stugan ner och alla stockarna numrerades så att de kunde läggas på sina rätta platser. Vissa stockar var angripna av röta och måste bytas. Så var förhållandet med norra delen av vedboden där de nedre stockarna är från ett annat hus, därför gjordes ingen dörr utifrån utan en ny dörr togs upp från förstugan.

Stugan är en så kallad sju-stockstuga, det var som regel den höjden som användes när man uppförde hus till fattigt folk.

Bostaden bestod av ett enda rum med öppen spis. Här vistades familjen under kvällar och nätter, här lagades maten, man åt ,man sov och här satt man om kvällarna och slöjdade med allehanda saker, kvinnorna stickade eller lagade kläder, far i huset kanske slöjdade på träskedar eller lagade skor och barnen lekte. Men här i detta rum föddes barnen, här låg den sjuke och här dog den gamle eller sjuke.

Den enda värmekällan var den öppna spisen, belysningen fick man från elden eller från oljelampor eller på senare tid fotogenlampor.

Golvet i det stora rummet var spikat på slanor som låg direkt i jorden, man kan lätt tänka sej kylan en bit från eldstaden. Väggarna var putsade med kalkbruk som var uppblandat med agnar och kogödsel.

Det lilla rummet, gom nu är inrett till kök, var ett förrådsutrymme och hade bara jordgolv. Det norra rummet var vedbod och troligen uppfört lite senare än övriga delen av stugan.

Vad vi vet var den sist boende här en gammal skomakare. Sedan hyrdes stugan ut till sommargäster, men då taket blev allt för dåligt, så att det regnade in fick hönsen flytta in här.

Husets ägare

1836-45         Stapelmohr i Torp, Skrukeby.                  

1846-54         Anders Olsson

1854-89         Anders Olofsson

Husets skick vid dokumentets upprättande

se bild överst på sidan. Huset är flyttat till annan plats i Törnevalla socken.

Koordinater enligt google map

58.466884, 15.738895

Skylt status

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1810-13torpare Magnus Persson1770 i St. Lars1813
1813-20hustru Lisa Maja Johansdotter1759 i Säby1828
1826-30pigan Maja Cajsa Larsdotter1796 i Skänninge
1832-48torpare Petter Andersson1782 i Landeryd
hustru Lena Davidsdotter1773 i Marbäck
1847-57Anders Olsson1825 i Örtomta
hustru Sara Christina Nilsdotter1825 i Askeby
1857-58Anders Eric Persson
hustru Anna Sophia Nilsdotter1825 i Vårdsberg
1860-63Carl Johan Yngve1824 i Svinstad
hustru Anna Cajsa Tilly1821 i Ö Skrukeby
1864-80Anders Olofsson
1880-82Leonard Ferdinand Ahlström1854 i Skärkind
hustru Clara Charlotta Carlsson1850 i Orlunda
1882-83Johan August Hedlund1827 i Klockrike
hustru Charlotta Johansdotter1835 i Ö Harg
1884-84Anders Olofsson se ovan1889
1884-1908Oskar Johansson1866 i Kättilstad
hustru Anna Josephina
1909-16skomakare Karl Gustav Jonsson1849 i Ö Harg
hustru Johanna Karlsdotter1836 i Stjärnorp
1916-30Oskar Johansson se ovan
hustru Anna Josephina
1932-34statdrängen Karl August Johansson1872 i Kisa
hustru Anna Matilda Blomqvist1877 i V Eneby

Därefter finns ingen boende i Markulla.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-30. Källor: kyrkböcker Östra Harg socken och Lantmäteriet.