Eken Smedja under Sviestad

Husets placering

Huset ligger invid vägen mellan Wilhemsberg och Sviestad gård.

Utdrag ur karta från 1781
Utdrag ur karta från 1868. Källa Lantmäteriet.

Husets historia

Huset syns första gången på en karta från 1781 men det är först på en karta från 1868 som man ser husets namn.

Man kan även se att husets placering har förändrats vilket kan tolkas som att man har byggt nytt hus vid något tillfälle.

Eken var ett hemman för smeder från 1820 till c:a 1912.

Husets ägare

1772-1881  Idingstad gård

1881-93     Sviestad gård.

1893-1911 Smeden Johan Richard Lundqvist

1911-12     Smeden Emil Axel Konrad Andersson

1912-30      Karl Oskar Olsson

1930-33      Knut Edvin Schön

Foto Roland Jendeberg

Torpskylt – status

Skylt finns uppsatt

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-20. Källor kyrkböcker Ö. Harg socken och Lantmäteriet