Eken

Huset ligger invid vägen mellan Wilhemsberg och Sviestad gård. Det syns inte på de äldsta kartorna från 1696 och 1781. Det är först på en karta från 1868 som man ser huset med namn.
Eken var ett hemman för smeder/smed lärlingar från 1820 och fram till c:a 1912.

Utdrag ur karta från 1868. Källa Riksarkivet.

Husets ägare
1772-1881 Idingstad gård
1881-93 Sviestad gård.
1893-1911 Smeden Johan Richard Lundqvist
1911-12 Smeden Emil Axel Konrad Andersson
1912-30 Karl Oskar Olsson
1930-33 Knut Edvin Schön

1933-38 skomakare Ernst Algot Emanuel Fornell f. 1903

Torpskylt – status
Skylt finns

Husets skick vid dokumentets upprättande

Se bild ovan.

Hyresgäster

1772-1801
Daglönaren Jacob Larsson, f.1753 i Vreta kloster. Gift med Lisa Nilsdotter, f.1756 i Eneby.

1810-12 Olof Hansson, f.1756 i Örtomta. Gift med Anna Andersdotter, f.1750 i Ö. Skrukeby, d.1811.

1812-19 Torparen Abraham Svensson, f.1782 i Rystad. Gift med Anna Lisa Jonsson, f.1786 i Ledberg.
1820-30 Smeden Jonas Svartling, f.1774 i Horn, d.1839. Står först som smed och sedan som torpare.
Innan han kom hit hade han arbetat som mästerspiksmed på Skärblacka bruk och sedan som smed vid Göta Kanal, Bergs Station. Han tillhörde en smedsläkt där han var åtminstone femte generationen bruks-smeder.
Gift med Anna Larsdotter.

1831-56 Smeden Johannes Blomberg, f. 1808 i Brunneby socken, d.1856. Modern var gift med Jonas Svartling. Från 1841 står han som torpare. Han fick 3 söner varav två följde i faderns fotspår och blev smeder.

1856-91 Nils-Johan Blomberg, f.1832, d.1891. Son till Johannes. Under årens lopp lärde han upp ett flertal ”smed-ämnen”, i husförhören finns angivet både Smed-drängar, Smed-lärlingar och Smed-gesäller.

Från 1893 har torpet bebotts av dess ägare.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-15. Källor kyrkböcker Ö. Harg socken och Lantmäteriet