Eklund under Sviestad

Husets placering

Huset låg på marken till soldattorp 123 och var en så kallad backstuga. När soldaten Nils Erik Ljung  slutar som soldat 1879 köper han backstugan Stenstorp som ligger på soldattorpets mark och döper om det  till Eklund. I Stenstorp hade Peter Persson Ubberstedt bott sedan 1864 och huset byggdes förmodligen då.

Utdrag ur karta från 1868
Utdrag ur karta från 1947

Husets ägare

1864-77                                                    Sviestad gård

1877-             1904                                    Nils Peter Ljung

1904-44                                                    Oscar Teodor Forsberg

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar och är reparerats och bevarats i sitt ursprungliga skick av nuvarande ägaren.

Foto från 2020

Koordinater enligt google map

58.470344, 15.726874

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1864-91Peter Persson Ubberstedt1792 i Landeryd
1904-09Karl Gustav Bohman1867 i Rystad
hustru Klara Matilda1869 i Skärkind

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-18

Källor: Lantmäteriet och kyrkböcker Östra Harg socken.