Gatan under Togetorp

Husets placering

Huset låg intill infartsvägen till Togetorps bytomt.

Utdrag ur karta från 1863 Källa Lantmäteriet

Första gången huset syns på en karta är 1863. I kyrkböckerna finner man dock att folk har bott där sedan 1789.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Husets ägare

-1881                                  Togetorp gård

1881-87         Garvaren Josef  Larsson i Linköping.     

1887-99         N.F. Larsson o Togetorp

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är borta sedan länge. I kyrkboken finns en notering att det revs 1904.

Koordinater enligt google map

58.463824, 15.781944

Skylt status

Skylt finns

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1789-92Margareta Olofsdotter1763 i RystadSkräddaränka
1792-1829Per Ericsson1763 i Klockrike1829
1792-1815hustru 1 Brita Bengtsdotter1752 i Ö. Harg1815
1810-1845hustru 2 Sara Johansdotter1779 i Ö. Hargvar piga innan giftemålet
1845-60Johan Toman1783 i Kimstad1858f.d. grenadier
1864-1904Erik Gustaf Jonsson1824 i Ö. Hargskomakare
hustru Lena Kajsa Johansdotter1819 i Ö. Harg1887

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2021-10-24 Källor kyrkböcker Ö Hargs socken samt Lantmäteriet