Arken, Bossgård norrgård

Husets placering

Huset ligger på den så kallade Högabacken invid Malma gravfält. Det finns ingen uppgift om byggnadsår men den syns inte på en karta från 1807.

Utdrag ur karta från 1807

Marken är markerad med nr 11 som samfälld mark och ägd av alla 4 gårdarna i Bossgård by.

Däremot finns den inritad på en karta från 1857 med beteckningen 79 och i texten till kartan omtalas den som Kyrkväktarens.

På en annan karta från 1857 kan man se 2 byggnader på tomten. Dessa är förmodligen de som fortfarande finns kvar. Boningshuset är dock utbyggd så att det har blivit en parstuga.

Utdrag ur karta från 1857
Satellitfoto från 2022

Enligt kartorna byggs huset någon gång mellan 1807 och 1857 men i husförhörslängderna finns kyrkvakten Jonas boendes från 1830 under Bossgård. Det finns dock inget namn på stället förrän 1841.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar än idag och har bevarats av ägaren utan att det har förändrats och visar hur ett hus från mitten av 1800-talet såg ut.

husets baksida

Ägare

Huset låg från början på samfälld mark som tillhörde hela byn.

1881-99 Skräddaren Anders Henriksson.

1941              Anders Fredrik Svensson och Hedvig Vilhelmina Nilsson.

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödÖvrigt
1830-1870kyrkväktare Jons Nestor1788 i Ljungfd soldat
h. Maja Lena Carlsdotter1783 i Björsäter1860
1863-1899skräddare Anders Henriksson1821 i Ö Hargflyttade till
h. Malkina Larsdotter1826 i St LarsStockholm
1901Anders Johan Pettersson1854 i Rappestad
h. Alma Christina Carlsson1853
1901Gustaf Adolf Andersson1862 i Rystadvistats i USA i 2 perioder
h. Anna Malvina Persdotter1854
1901-1924jord.arb Carl Johan Isaksson18401922
h. Anna Charlotta Abrahamsson1845
1923-1930stat dräng Oscar Fredrik Molin1868
h. Maria Katarina Eriksson1877
1930-1950stat dräng Claes Ludvig Andersson1868 i St. Lars
h. Anna Carolina Vigur1871 i Vikingstad

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-09-07 Källor kyrkböcker Rystad socken samt Lantmäteriet