Evelund under Distorp

Husets placering
Huset ligger norr om vägen mellan Staby och Skälv ungefär mitt emot Malma gård. Första gången man ser huset är på en karta från 1703. Det finns dock inga kyrkböcker från den tiden så vi vet inget om vem som bodde där.

Utdrag ur karta från 1703. Källa Riksarkivet.

Husets ägare
Distorp

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset sett 2020 från framsidan. Foto: Roland Jendeberg.
Uthuset 2020. Foto: Roland Jendeberg.

Torpskylt – status
Skylt finns uppsatt.

Koordinater
58.45018, 15.68037


Hyresgäster
1809-13
Daglönaren Sven Andersson, f.1775 i Ö Harg, d.1817 och hustrun Eva Stina Julusdotter, f. 1775 i Rystad, d. 1812.
1813-17
1813 gifter Sven Andersson om sig med Cajsa Olofsdotter, f. 1786 i Vreta Kloster. Sven Andersson dör i lungsot och bråk 1817.
1817-32
1818 gifter sig änkan Cajsa Olofsdotter med Anders Andersson f. 1795 i Ö Skrukeby, som flyttar från Distorp och blir torpare i Evelund.
1819 föds en son kallad Anders Johan, 1823 en dotter som kallas Stina Maja och hon dör 1828 i slag, och en dotter 1827 kallad Anna Cajsa 1832-11-14 dör Anders Andersson i slag.
1832-57
1834-05-19 Gifter sig Cajsa Olofsdotter för 3 gången med drängen Johannes Samuelsson, f. 1800 i Vreta Kloster som flyttar in i Evelund. Cajsa Olofsdotter dör 1857 i bröstsjuka
1858-74
Arbetaren Axel Boman, f. 1823 i Vist och hustrun Johanna Persdotter, f. 1829 i Vist samt deras 3 barn.
1874-1910
Daglönaren Per August Dahl, f. 1836 i Rystad och hustrun Eva Margareta Uhr, f. 1840 i Ö Harg och 2 barn. De bor i Evelund till sin död. Han dör 1897 i lungkatarr och hon 1910.
1910-14
Dottern Tekla Mathilda Dahl, f. 1873 i Rystad och hennes 4 fosterbarn bor kvar i torpet till 1914 då hon flyttar till Linköping.
1915-31
Under åren 1915 till 1931 användes Evelund som bostad för Distorps stalldrängar med familjer.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-15. Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet