Klockartorpet

Husets placering

Huset ligger ovanför Edvins Automat alldeles i början av Ekängen och syns första gången på en karta från 1807.

Dess adress är idag Ekängen Klockartorpet 1.

Utdrag ur karta från 1807
Utdrag ur karta från 1868
Utdrag ur karta från 1914

1915 skedde en stor markförändring då Näsby säteri sålde av hela utmarken, som motsvarar nästan hela Ekängen. Vid avstyckningen den nya fastigheten beteckningen Stensätter 1:1.

Från denna nya fastighet kom sedan många fastigheter att avstyckas och alla fick därför beteckningen Stensätter 1:XX.

Klockartorpet var en av de första att avstyckas och fick beteckningen Stensätter 1:4.

På ovanstående karta som låg till underlag för alla de kommande avstyckningarna i mindre tomter har Klockartorpet hamnat på tomt III.

Samma tomtnummer återfinns på nedanstående karta som finns med i avstyckningshandlingarna från 1915.

Utdrag ur avstyckningshandlingarna 1915
Utdrag från Gods och Gårdar från 1940

Första gången Klockartorpet omnämns i husförhörsboken är 1788.

Från Klockartorpets mark har senare avstyckats flera tomter som bebyggts med permanentbostäder.

Det verkar som om huset har tillkommit efter att Näsby kyrka tagits ur bruk och därför inte hade behov av en klockare längre.

Husets ägare

-1915                                  Näsby säteri

1915-16                              Axel Teodor Skön, som bott där sedan 1901.

1916-42                              Ernst Gottfrid Karlsson   

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns fortfarande kvar.

Koordinater enligt google map

58.461943, 15.642882

Skyltstatus

Skylt saknas

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1788-1796torpare Hans Pehrsson1753 i Rystad
h. Greta Svensdotter1755 i Vikingstad
1796-1806torpare Lars Månsson1788 i St. Lars
h. Catharina Olofsdotter1772 i Näsby
1805-1817torpare Nils Carlsson1772 i Landeryd1817
1805-1818h. Anna Jacobsdotter1772 i Ulrika
1818-1824torpare Abraham Jonsson1792 i Rystad
h. Maja S Carlsdotter1797 i St. Lars
1824-1828torpare Anders Larsson1782 i Rystad
h. Maja S Larsdotter1793 i Rystad
1829-1831torpare Anders Botvidsson1801 i Ö. Skrukeby
h. Brita S Nordahl1794 i Stockholm
1830-1839statdräng Magnus Månsson1790 i Askeby
h. Brita Olofsdotter1776 i Ö. Harg
1835-1858torpare Peter Larsson1789 i Rystad1858
h. Brita S Carlstedt1792 i Normlösa1853
1853-1867Johan P Larsson1821 i Vikingstad
h. Anna G Persdotter1820 i Herrberga
1868-1869torpare Anders P Andersson1826 i Åsbo
h. Carolina Nilsdotter1834 i Flistad
1890-1893torpare Anders P Larsson1847 i Yxnerum
h. Anna M Jonsdotter1846 i Ukna
1893-1900torpare Per J Johansson1833 i Normlösa
h. Clara CH Ericsdotter1839 i Normlösa
1900-1916torpare Gustaf T H Skön1857 i Landeryd
h. Johanna W Skön1860 i Landeryd
1916-1949Ägaren Ernst G Carlsson1886 i Stjärnorp1949
1916-1985h. Anna A Karlsson1894 i Hällestad1985

                                                                   

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-29