Bleckbacken under Malma

Husets placering

Husets låg vid gränsen mot torpet Arken.

Utdrag ur karta från 1852

Första gången det syns på en karta är 1852. I kyrkböckerna kan man spåra det bakåt till 1836 då torparen Eric Hansson bor där.

Det finns även en beskrivning av huset som upprättades vid en försäljning 1924.

Utdrag ur beskrivning från  okänt år.

Marken där huset kom att byggas användes tidigare(1777) till Hultas sandtag. Vid Laga skifte 1852 togs ett nytt samfällt grustag upp med nya gränser och huset kom då att ligga i dess sydöstra hörn..

Sista gången det omnämns är 1908 då änkan Stina Kajsa Eriksdotter dör i huset. Därefter finns inga hyresgäster.

Husets ägare

?-1788 Hulta by.

1788-? Malma Norrgård    

Husets skick vid dokumentets upprättande

 Idag syns bara husgrunden där Herman står.

Foto taget 2021

Även vattenkällan finns bevarad.

Fotot taget 2021.

Koordinater enligt google map

58.450028, 15.705103

Hyresgäster

HyresperiodNamnFödd Död
1836-55Torparen Eric Hansson17861855
1836-74hustru Brita Maja Persdotter17871874
1857-61Torparen Gustaf Jacob Ström1825
hustru Carolina Antonsdotter18251862
1862-65Torparen Olaus Pettersson1831
hustru Albertina Andersdotter1831
1866-95Torparen Magnus Henriksson (kyrkvakt och orgeltrampare)18121898
1866-1908Hustru Stina Cajsa Eriksdotter18141908

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-06. Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet