Knöpikan under Malma

Husets placering

Knöpikan var först en utjord till Vårdsberg enligt en handling hos Lantmäteriet.

Avskrift från arealavmätningskarta år 1719:
Uti Malma Wästra by finns ibland de 3ne stammarna No 86, 87 och 88 en liten utjord som de kalla Knöveka (Knöbeka) som varit häfdat till frälse sätheriet Wålsberg och har allenast 12 små tegar uti östra gärdet av Nr I, II och III. Även 10 st i västra delen av Nr IV, V och VI.

Uti Lillängen Nr XI så väl som uti Långängen Nr X finns en liten smal teg vid första början av målet, allenast hårdvall till.Eljest finns här ingen vidare underrättelse om några fler utjordar. 1

1766 gjordes storskifte i byn och en karta ritades där Knöpikans mark samlades på ett ställe och fick beteckningen 25.

Utdrag ur karta från 1766

På den här kartan syns ännu inget hus.

Utdrag ur karta från 1852

1852 finns ett hus inritat vars läge stämmer bra med det hus som finns kvar idag.

Nuvarande ägaren Kjell Isacsson uppskattar att huset är byggt i mitten av 1800-talet.

Första gången Knöpikan omnämns i kyrkböckerna är 1826 då änkan Christa Brita Forsback bor där med sin dotter.

Husets ägare

Utjorden tillhörde säteriet Vårdsberg i Vårdsberg       

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns fortfarande kvar och har renoverats varsamt av ägaren på senare år.

Foto Kjell Isaksson 2023

Koordinater enligt google map

58.44557, 15.69910

Hyresgäster

Det finns folk boendes på Malma utjord från 1788 men vi vet inte om det är det här huset då vi saknar kartmaterial för perioden

HyresperiodNamnFöddDödAnm
1826-29änkan Christa Brita Langren1771 i Uknaänka efter organist Peter Forsbeck
1836-50Nämndeman Anders Andersson1776 i Rystad1850
1836-56hustrun Catharina Henningsdotter1779 i Ö Skrukeby1856