Backen under Näsby

Husets placering

Huset låg i den del av Ekängen som nu är bebyggd av villor så den exakta platsen är svår att utreda. Man kan dock se på kartan att det är ovanför badplatsen som förr var SAABs sommarhem.

Utdrag ur karta från 1807

Första gången huset omnämns är 1807 på kartan ovanför.

I kyrkböckerna syns stället inte omnämnt.

Husets ägare

Torpet ägdes av Näsby.     

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår kvar av huset.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-29 Källa Lantmäteriet