Enekullen under Näsby

Husets placering

Huset låg i den del av Ekängen som idag är bebyggd av villor. Det låg på en tomt som sträckte sig ner mot Roxen.

När området Sjötorp skulle bebyggas gjordes en arkeologisk undersökning och resultatet finns redovisat med ett antal kartor i en rapport med namnet Sjötorp 2010-069.pdf

karta från rapport Sjötorp 2010- 069

Området Sjötorp är markerat med blått på kartan.

karta från rapport Sjötorp 2010- 069

På en karta från 1807 kallas torpet för Enekullen.

Karta från rapport Sjötorp 2010- 069
Äldsta påfunna omnämnandet av Enekullen finns i födelseboken från 1784 Rystad C:4 sidan 201.

Torpet kallades för Enlyckan på 1868 års karta.

Utdrag ur karta från 1868

Arkeologisk undersökning

2010 gjordes en arkeologisk undersökning av detta område inför kommande bebyggelse. Det finns redovistat i rapporten 2010:69 hos Länsmuseet.

I rapporten skriver man:

Torpet Enekullen förekommer första gången på ägomätningen från 1807. Genom de kyrkliga arkivalierna kan det dock beläggas i den äldsta husförhörslängden från 1788-1796 (AI:1) och i en födelselängd från 1784 (C:4). Ett torp på samma läge återfinns på den häradsekonomiska kartan från 1868-77 (RAK id J112-55-23 Roxen) men inte på den äldre ekonomiska kartan från 1948. Torpet Enekullen försvinner dock redan 1825 ur de kyrkliga arkivalierna (AI:5, AI:6). Under Näsby finns även ett torp Enelyckan som enligt det historska kartmaterialet är beläget ca 1km öster om Lilla Alelund. Möjligen kan det ha skett en förväxling av namnen vid karteringen. En annan möjlighet är att Enekullen bytt namn eller helt enkelt av misstag förts över till den häradsekonomiska kartan från tidigare kartor.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår kvar av huset och platsen är bebyggd med en ny villa med adress Roxängsvägen 4. Det är samtidigt registrerat som en fornlämning med namnet L2008:2269.

Husets ägare

Fram till år 1915 Näsby säteri

Från år 1915 Trädgårdsmästare Thure Alexander Nilsson

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1788-1812Skomakaren Johan Larsson1760 i Näsby1812
h. Lisa Corneliusdotter1789 i Näsby1812
1816-1819torparen Petter Persson1791 i Rystad
h. Maja Lena Olofsdotter1796 i Rystad
1819-1834Änkan Margareta Jonsdotter1773 i Örtomta1834
1858-1865Änkan Catharina Persdotter1797 i St. Lars1865
1858-1862torparen Carl P Enqvist1837 i Rystad
h. Anna L Andersdotter1836 i Stjärnorp
1858-1861pigan Maja Stina Enqvist1830 i Rystad
1862-1863torparen Anders P Olofsson1802 i Kristberg
h. Anna Maja Larsdotter1813 i Vikingstad
1864-1868arbetaren Carl P Hassling1811 i Vist
dottern Matilda1843 i Vist
1869-1873 torparen Anders P Persson1833 i Rystad
h. Sofia A Hansdotter1839 i Vårdsberg
1873-1876torparen Johan F Andersson1831 i Skönberga
h. Maja L Jonsdotter1841 i Skönberga
1876-1903torparen Johan P Olofsson1842 i Rystad
h. Anna M Månsdotter1842 i St. Lars

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-29 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet