Enlyckan under Näsby

Husets placering

Huset låg i den del av Ekängen som idag är bebyggd av villor. Det låg på en tomt som sträckte sig ner mot Roxen.

När området Sjötorp skulle bebyggas gjordes en arkeologisk undersökning och resultatet finns redovisat med ett antal kartor i en rapport med namnet Sjötorp 2010-069.pdf

Karta från rapport Sjötorp 2010-069

Området Sjötorp är markerat med blått på kartan.

å denna plats syns ett torp med namnet Enlyckan på 1868 års karta.

Utdrag ur karta från 1868

Arkeologisk undersökning

2010 gjordes en arkeologisk förundersökning av detta område inför kommande bebyggelse. Det finns redovisat i rapporten 2010:69 hos Länsmuseet.

I rapporten skriver man:

Torpet Enekullen förekommer första gången på ägomätningen från 1807. Ett torp på samma läge återfinns på den häradsekonomiska kartan från 1868-77 (RAK id J112-55-23 Roxen) men inte på den äldre ekonomiska kartan från 1948. Torpet Enekullen försvinner dock redan 1825 ur de kyrkliga arkivalierna (AI:5, AI:6). Under Näsby finns även ett torp Enelyckan som enligt det historska kartmaterialet är beläget ca 1km öster om Lilla Alelund. Möjligen kan det ha skett en förväxling av namnen vid karteringen. En annan möjlighet är att Enekullen bytt namn eller helt enkelt av misstag förts över till den häradsekonomiska kartan från tidigare kartor.

Det troliga är att Enekullen rivs efter att sista hyresgästen flyttar 1821. Först 1858 förekommer ett torp med namnet Enlyckan och det troligaste är att ett nytt hus har byggts kanske på samma husplats.

Det andra torpet med namnet Enelyckan hade vid den tidpunkten försvunnit så namnet var således ledigt för användning igen.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår kvar av huset och platsen är bebyggd med en ny villor norr om Roxängsvägen. Det är samtidigt registrerat som en fornlämning med namnet L2008:2269.

Husets ägare

Fram till år 1915 Näsby säteri

Från år 1915 Trädgårdsmästare Thure Alexander Nilsson

Hyresgäster

TidsperiodNamnFöddDöd
1858-65änkan Catharina Persdotter1797 i St. Lars1865
1858-62torpare Carl P Enqvist1837 i Rystad
1858-62h. Anna L Andersdotter1836 i Stjärnorp
1858-61pigan Maja Stina Enqvist1830 i Rystad
1862-63torpare Anders P Olofsson1802 i Krigsberg
1862-63h. Anna Maja Larsdotter1813 i Vikingstad
1864-68arbetare Carl P Hassling1811 i Vist
1864-65dottern Matilda Hassling1843 i Vist
1869-73torpare Anders P Persson1833 i Rystad
1869-73h. Sofia A Hansdotter1839 i Vårdsberg
1873-76torpare Johan F Andersson1831 i Skönberga
1873-76h. Maja L Jonsdotter1841 i Skönberga
1876-96torpare Johan P Olofsson1842 i Rystad
1876-96h. Anna M Månsdotter1842 i St. Lars
1896-1905arbetare Johan Didrik NIlsson1826 i Oppeby
1908-09Frans Ludvig Nilsson1852 i Tjärstad
1908-09h. Maria Kristina Karlsson1858 i V Ebeby

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2024-03-05. Källor Lantmäteriet och kyrkböcker Rystad socken.