Grönlund under Näsby

Husets placering

Huset låg öster om Näsby gård. I husförhörslängden förekommer det från äldsta boken från 1788 men kan mycket väl vara äldre. Det låg under Prästtorp som på kartan nedanför ligger mitt emellan Grönlund och Näsby gård och har beteckningen 12. Första gången det syns på en karta är 1807.

Utdrag ur karta från 1807

Huset användes som daglöneboställe. Efter 1807 finns inga kartor där man ser detta hus.

trolig plats för Grönlund 2021

Husets ägare

Torpet ägdes av Näsby gård.                   

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår kvar av huset.

Koordinater enligt google map

58.45578, 15.64909

Skyltstatus

Skylt saknas

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1788-98Anders Larsson1744
hustru Anna Brita Carlsdotter17641798
1799-1829Petter Persson1760 i Rappestad1829
hustru Maja Nilsdotter1755 i Kärna1810

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-18

Källor: Lantmäteriet och kyrkböcker Rystad Socken