Hemmingstorp i Ekängen

Torpets placering

Torpet låg på Näsbys utmark i det som idag kallas Ekängen. På en karta för Näsby från 1691 finns den markerad med siffran 5. Det är det äldsta belägget för huset.

Utdrag ur karta från 1691

Hyresgästen kallades torpare och betalade hyran genom att göra dagsverken på Näsby gård. Till torpet hörde mark som på kartan ovanför är benämnd med af.

Den exakta platsen är svår att idag fastställa men det var någonstans på nedanstående satellitbild.

Då hela området har först bebyggts med sommarhus och senare styckats till mindre tomter med nya hus så har området förändrats så mycket att det inte finns några spår kvar från Hemmingstorp.

På en karta från 1868 finns inte huset kvar

Utdrag ur karta från 1868

Husets ägare

Det ägdes av Näsby gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår kvar av huset.

Skyltstatus

Skylt saknas

Hyresgäster

Den äldsta kyrkboken som finns börjar 1788.Däri finns inte huset omnämnt vilken får tolkas som att huset redan då var rivet.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-15. Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet