Högstorp under Näsby

Husets placering

Huset låg i hörnet mot Tegneby och Bärstad utmark.

Utdrag ur karta från fornsök.se

Huset är idag en registrerad fornlämning och har beteckningen L2019:2012.

Beskrivningen lyder:

Torplämning, bestående av 1 husgrund med spismursrest.
Husgrunden är 9 x 5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3-0,4 m h, bestående av en kraftigt överväxt syllstensgrund av natursten. Centralt utefter NNV långsidan är en spismursrest, 2,5 m diam och 0,4 m h, med sten och tegel synligt under torven. I området växer en del kulturpräglad vegetation.

Utdrag ur karta från 1807

Torpet kallas på den här kartan från 1807 för Enelyckan. Det ska inte blandas ihop med Enlyckan som låg nere vid Roxen.

Prästen har dock inte redovisat något torp med namnet Enelyckan, men en arkeologisk undersökning visade att det funnits 2 torp på platsen.[1]


[1]     Rapport 2020:1, Ny strukturplan i Ekängen, Östergötlands museum.

Utdrag ur karta från 1868

På kartan från 1868 finns bara namnet Högstorp angivet. Det är förmodligen samma hus som nu fått ett annat namn.

Arkeologisk undersökning

2020 gjordes en arkeologisk undersökning av detta område inför kommande bebyggelse. Det finns redovistat i rapporten 2020:1 hos Länsmuseet.

I rapporten skriver man:

På ett impediment beläget mellan åkermark i söder och hagmark i norr, centralt i utredningsområdets norra del, påträffades en torpgrund som utifrån historiskt kartmaterial bör utgöra lämningen efter torpet Enelyckan under Näsby. Den kraftigt överväxta syllstensgrunden är ca 9 x 5 m stor och 0,3 – 0,4 m hög och utgörs av natursten. Utefter nordnordvästra långsidan finns en flack spismursrest där sten och tegel delvis är synligt under torven. Torpgrunden har erhållit nummer L2019:2012 i lämningsregistret och bedöms som fornlämning utifrån de historiska kartbeläggen genom 1807 års karta. På senare kartor återfinns inte länge någon markering för torpbebyggelse på denna plats men då låg torpet Högstorp istället i det som idag

utgör åkermark sydsydöst härom. Namnet Enelyckan förekommer i mantalslängd första gången år 1794 (mtl, RA). Torpet Högstorp omnämns i samma längd och kan också ses i tidigare längder. Namnen förekommer sedan parallellt under många år, vilket bör innebära att det under perioder på denna plats låg två torp varav den registrerade husgrunden utgjort ett av dessa.

Husets ägare

1788- 1896    Näsby gård. 

Husets skick vid dokumentets upprättande

Endast grunden finns kvar och är idag en fornlämning med beteckningen  L2019:2012

Koordinater enligt google map

58.468425, 15.653867

HyresperiodNamnFödd
1779-1824Peter Enholm
hustru Beata Persdotter
1824-46Anders Persson Enholm (son till ovanstående)
hustru Inga Lisa Månsdotter
1846-47dottern Beata Andersdotter
14846-47skräddaren Anders Gustaf Larsson1807 i Ledberg
hustru Johanna Johansdotter1804i Vårdsberg
1854-58Anders Larsson1797 i Gistad
hustru Johanna Johansdotter 1815 i Klockrike
1858-79Nils Larsson 1801 i Rystad
hustru Maria Larsdotter1794 i Helgestad
1873-96Anders Carlström1808 i Grebo
hustru Kajsa Lotta Persdotter 1812 i Svinstad (Bankekind)

Efter parets död finns inte torpet Högstorp med i husförhörslängden utan är troligtvis rivet.

Källor Lantmäteriet och kyrkböcker Rystad socken

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-08