Klockarstugan under Näsby

Husets placering

Huset låg alldeles söder om Näsby kyrkogård. Första gången man kan se det på en karta är 1691. Husförhörslängderna startar först 1788 så vi har inte kunnat fastställa när man började bo här.

Utdrag ur karta från 1691

När Näsby socken slogs ihop med Rystad socken 1784 så behövdes inte huset längre då det redan fanns ett klockareboställe vid Rystad kyrka.

1753 genomfördes ett markbyte mellan Klåckaren och ägaren till Näsby gård, Anders Schenbom. Det dokumenterades i följande kontrakt.

Sämjecontrakt mellan herr Rådman Scenbom och Klockaren Germund Sunesson om åkerbyte.

Jag Anders Schenbom såsom ägare av Näsby säteri och rusthåll och jag Germund Sunesson klockare i Näsby och innehavare av den till Näsby Klockare anslagna klockargård. Hava med varann överenskommit om ett jordaskifte på följande sätt.

Jag Germund Sunesson avstår en åkerslått belägen i Näsbys norra gärde utmed Hästudden närmast vid sjön bestående av 804 alnar avskiftad god och välbrukad åker samt därjämte en åkerlind liggande nedanför åkerslåtten på norra sidan bestående av 567 alnar i omkretsen att av ägaren på Näsby Säteri nu och framledes ägas och nyttjas, brukas.

Varemot jag Anders Schenbom avstår till klockare Germund Sunesson och dess efterträdare en lika stor och god åkerslått belägen i Näsbys östra gärde urfällningen kallad nära intill klockargården bestående även av 804 alnar i omkrets, samt i stället för åkerlinden en tegelsump i Långängen i Karlstorp belägen bestående av 367 alnar. Att till klockarjord nu och evärdlig tid ägas nyttjas och brukas.

Och som detta jordaskifte inte annat avseende än en långt större bekvämlighet å Angelägenhet än förr varit i det att en varit två Det bortbytta var vida utlagda får det tillbytta nära beläget till ingen eller ringa förmån vid dess tillbörliga inträffande.

Får därför vördsamt och ödmjukt anhålla att Åkerbos Häradsrätt och Åkerbos Häradsrätts jordbruksnämnd, jordaskifte grundligt gilla och med dom stadfästa det nu och i tillkommande tider.

Näsby den 30 juni 1753                 

Anders Schenbom                Germund Sunesson

Vittnen

A Hederström      Olof Sundberg[1]

I en beskrivning över klockarbostadens tillgångar omtalas detta också:

Denna åkerslått vid sjön utbyttes genom sämjebyte år 1753 af rådman Schenbom till Näsby säteri, då klockaren fick istället en lika stor slått närmare sig i Näsby gård vittnar Hans Hederström.

Den 20 juli 1777 hölls allmän sockenstämma i Näsby församling då följande avhandlades:

1: Frågades hur klockarfyllan i församlingen skulle förvaltas sedan förre klockaren med döden avgått varpå församlingen förbehållit sig att genom fritt va1 tillsätta klockare med det första.

2: Frågades om dubbelt nådår skulle beviljas av församlingen åt klockaränkan Christina Stolpe.

År 1778 den 15 juni avhandlades på sockenstämman med Näsby församling följande:

1: Avlade klockaren i församlingen Bengt Sandahl efter erhållen fullmakt från Consiltorium i Linköping till klockarefyllan i Näsby församling sin trohetsed. I borgen för honom gick Herr Camererare Borgström.

Husets ägare

Näsby socken


Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inget kvar av huset.

Koordinater enligt google map

58.452018, 15.635660

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1664 Nils Klockare
-1731Per Arvidsson16761731
1731-35Erik Pärsson17071735
1735-76Germund Sunesson1776varit klåckare i 41 år
1788-96änkan Anna Andersdotter1761 i Ö Harg
1795-96dottern Stina Cajsa1786 i Rystad
1795-96sonen Magnus Johnsson1789 i Rystad

Klockare efter Germund Sunesson var Bengt Sandahl men han bodde aldrig i Klockarstugan. När en son och dotter föddes bodde han tillsammans med hustrun Catharina Olofsdotter och sina barn i Tinnerstorp, fram till sin död den 20 april 1791 då han dog i slag.

Bengt Sandahl var klockare först i Näsby mellan 1776-82 och blev sedan klockare i Rystad.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-18

Källor: Lantmäteriet, kyrkböcker Rystad socken och Näsbyboken skriven av kyrkoherde Hans Hederström