Lilla Sofielund (Lottabo) under Näsby

Husets placering

Huset ligger i den del som var Näsby utmark och byggdes från början som ett tillhus till Sofielund.

I kyrkböckerna hittar man det första gången 1821.

Näsby styckade av utmarken 1915 och bildade Stensätter 1:1.

Från denna fastighet avstyckades ett markstycke som fick beteckningen Stensätter 1:3 och kallades Sofielund. Därpå låg även Lilla Sofielund.

Huset finns inte med på en karta från 1807. Det är först på en karta från 1868 som man kan se ett hus som kallas för jordtorp.

Utdrag ur karta från 1868
Satellitbild från år 2021

Foto taget 2020

Husets ägare

1821 – 1915  Näsby säteri

1915 – ?        Sofielund     

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar än idag och används som fritidshus.

Skylt status

Koordinater enligt google map 58.463258, 15.648381

Hyresgäster

Hyresperiod

1880-1903

När änkan och trotjänaren (mjölkerska på Näsby) Christina Charlotta Nilsdotter flyttar från Kohagen till Lilla Sofielund döps stugan om och kallas därefter Lottabo.

Christina Charlotta var född 1828-07-25 i Elghammar, Björnlunda socken i Nyköping. Hon flyttar tillsammans med föräldrarna från Tegneby ägor 1834 till Nybygget under Näsby. Hon bor i Nybygget när dottern Christina Mathilda föds i dopboken står ” Moder Torpardottern Christina Charlotta Nilsdotter Fadren angives vara skräddaredrängen Johannes Carlsson hos Sockenskräddaren Gustaf Eliasson Tegneby ”

1857-10-20 gifter hon sig med drängen Carl Magnus Månsson

I Comministergården båda bor i Nybygget.

Efter giftermålet bosätter sig familjen i Sandtorpet några år de flyttar därefter

till Smedshemmet och bor där tills Karl Magnus dör 1880-11-28 i lunginflammation 50 år och 8 mån gammal.

Christina Charlotta flyttar först en tid efter Karl Magnus död till Kohagen

och sedan till Lottabo. Där bor hon till sin död 1903.

1903-1909

Efter Christina Charlottas död flyttar statdrängen Anders Johan Johansson född 1868-08-07 i Ö-Skrukeby och hans 7 barn från Soldane (Nyslätt) till Lottabo. Anders Johan är änkling, han gifter om sig med hushållerskan i Stora Sofielund 1905-06-14 Amanda Charlotta Johansdotter född 1873-09-02 i Skärkind. År 1909 flyttar familjen till Stjärnorp.

1910-1920

Under åren 1910 till 1920 omnämnes inte Lottabo i husförhören, troligt är att stugan kallas ” vid gården till Sofielund ” och bebos av statdrängen Per Oskar Svensson född 1862-07-27 i St:Lars och hustrun Augusta Maria Vidèn född 1867-11-11 i Askersund samt deras 6 barn. De kommer från Björsäter 1909-11-11. När de flyttar är ej noterat.

Under åren 1918-1920 bor Statdrängen Johan Herman Olinder född

1874-07-02 i Stockholm och hustrun Herta Sofia Wahlman född 1879-06-30

Ramnäs samt deras 6 barn. 1920 flyttar de till Dingtuna.

1920-1929

Efter giftermålet 1920-06-12 mellan byggnadssnickaren Erik Sigurd Berggren

och hemmadottern Maria Elisabeth Petersson flyttar de till Lottabo. Han flyttar

från Smedshemmet, och hon från Stora Sofielund. De bor kvar i Lottabo 1929

när  en son föds.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-24 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet