Nya Stensätter

Husets placering

1914 görs en plan upp om att stycka upp Näsbys utmark till flera markenheter för torpdrift samt sommarstuge-bebyggelse.


Denna karta togs fram 1914 som ett förslag för den kommande avstyckningen som skedde 1915

Omkring 1917 köps de nybildade fastigheterna Stensätter 1:7, 1:8, 1:10 och 1:11 och slås samman och bildar Stensätter 1:107 under benämningen Stensätter. På förra kartan hade de haft romerska benämningar IV, V, VI, VII och VIII.

Utdrag ur karta från 1947 där man ser den nybildade Stensätter markerat med benämningen Stensätter 1:107. På den nybildade fastigheten byggs snart ett nytt boningshus som ersätter Lilla Grönhög som samtidigt rivs.

På nästa karta ses det gamla huset som hetat Lilla Grönhög.

Utdrag ur karta från 1914
Utdrag ur karta från 1947

På ovanstående kartan från 1947 syns det nybyggda huset inritat.

På 1940-talet var det populärt att trycka böcker som visade bebyggelsen på landet och här syns beskrivningen för Nya Stensätter.

Det står att huset byggdes i början på 1900-talet men det ska nog vara efter 1915.

Husets ägare

PeriodNamnFöddDödÖvrigt
1917-26AB Torell och Eriksson
1926-37Ivar Gustafsson18921937
1937-42Agnar Nilsson1899

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns ännu kvar 2020 om och tillbyggt men är sålt och dess framtid är osäker.

Koordinater enligt google map

58.466922, 15.642304

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-08-27 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet