Sjötomta i Ekängen

Husets placering

Sjötomta var från början en del av Ryttartorp 90 som låg i Ekängen.

Ryttartorpet avstyckades 1915 från Näsby och fick beteckningen Stensätter 1:6.

Köparen var den förra grenadieren Otto Vilhelm Hurtig. Tomten har benämningen XII på kartan.

Avstyckningen gav fastigheten mark ända ner till sjön. Den kom senare att styckas i två delar.

Han sålde emellertid fastigheten 1934 och flyttade in till Linköping. Köparen var Trädgårdsmästare  Oscar Gunnar Svensson som ville använda marken för odling. Han bosatte sig i soldattorpet men efter 5 år kom Hurtig, som hade ångrat sig, och köpte tillbaka den övre delen av fastigheten men Svensson behöll den del som låg mot Roxen och fortsatte att bedriva grönsaksodling. Han uppkallade denna del till Sjötomta. Den fick beteckningen Stensätter 1:75.

Utdrag ur karta från 1948
Utdrag ur karta från 1980

Den östra delen ovanför Ekängsvägen hyrdes ut till sommarstugegäster, mestadels militärer, och på kartan från 1980 syns det tydligt.

När sedan Svensson sålde alltihop omkring 1973 bildade dessa sommarstugeägare en förening som köpte allt av Svensson. Föreningen kallades Sjötomta Sommarstugeförening.

Sedan har man styckat av tomter kring sommarstugorna så att dessa fått en egen fastighet.

Gatunamnet påminner om att den östra delen en gång var en del av fastigheten Sjötomta.

Idag är de flesta sommarstugorna ombyggda till permanentbostäder.

Även den övre delen nedanför Ekängsvägen har senare styckats upp i ett antal villatomter.

På kartan från 1980 syns 3 sommarstugor nedanför Ekängsvägen och delen närmast sjön användes av Svensson när han odlade sina grönsaker.

Idag finns Sjötomta sommarstugeförening fortfarande kvar men efter att många tomter har sålts av så äger föreningen endast den stora grönytan närmast sjön.

Föreningen upplåter ytan som badplats och brukar skotta isen på vintern till Ekängsbornas stora glädje.

Fotot taget nedanför Ekängsvägen ungefär där fastigheten Stensätter 1:183 nu ligger. En buss passerar i bakgrunden på Ekängsvägen.
Fru Svensson i sina grönsaksland.
Svenssons son i grönsakslandet på den del som idag utgör Sjötomta med stenmuren i bakgrunden.

Ägare

1692-1915                                                Näsby säteri

1915-1934                                                Otto Vilhelm Hurtig

1934-39                                                    Oscar Gunnar Svensson(hela soldattorpet)

1939-73                                                    Oscar Gunnar Svensson(Stensätter 1:75)

1973-2021                                                Sjötomta sommarstugeförening

Faktainsamling Sören Lindhe. Dokumentet publicerat 2022-09-02 av Birgitta Franzén