Sjötorp under Näsby

Husets placering

Sjötorp ligger på nedsidan av Ekängsvägen mitt i Ekängen. Fastigheten bildades genom en avstyckning från Näsbys utjord. Redan 1913 gjordes nedanstående karta som ett första steg i den planerade avstyckningen. Denna tomt blev därmed den första tomten som avstyckades i det blivande Ekängen. Själva köpet genomfördes 1914.

Fastigheten fick beteckningen Sjötorp 1:1.

Efter denna avstyckning avstyckades resten av utmarken och fick beteckningen Stensätter 1:1. Från denna fastighet har sedan alla övriga fastigheter avstyckats och har därmed fått namnet Stensätter i sina beteckningar.

Utdrag ur lagfartsboken

På avstyckningen fanns huset Lilla Alelund sedan tidigare där föräldrarna Nikolaus Nilsson och Anna Lovisa Karlsdotter hade bott sedan länge. Nikolaus kom dit redan 1863 som dräng.

Här syns att huset hette Lilla Alelund först och vid försäljningen 1914 fick det namnet Sjötorp.

På bilden från Ekängsboken står Thure Alexander, föräldrarna Nikolaus och Anna Lovisa Nilsson.

20-årige Thure Nilsson köpte torpet av Näsby säteri. Gamla torpstugan syns rakt fram på bilden.

Det nya huset som ersatte Lilla Alelund syns på bilden överst på sidan. Huset finns kvar men är om- och tillbyggt.

Huset till vänster byggdes i mitten på 1800 talet och omnämns första gången i husförhörslängden 1851och kallades Nybygget. Huset finns kvar, men om- och tillbyggt.

Framsidan var riktad mot Näsby säteri men har senare ändrats och riktas idag mot Ekängsvägen.

Husets ägare

1913-14                        Näsby säteri

1914-50                        Thure Alexander Nilsson, f.1892 i Rystad.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Marken har sålts av och bebyggts med flera villor. De båda husen som syns på fotona ovan finns ännu kvar 2023.

Torpskylt – status

Ingen skylt finns uppsatt.

Koordinater

58.46917, 15.63426

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1914-29Nikolaus Nilsson1845 i Rystad1929
hustru Anna Lovisa Karlsdotter1852 i Stjärnorp1925
1914-50Thure Alexander Nilsson1892 i Rystad
1921-50hustru Karin Tullia Matilda Berggren1897 i Alsheda Jönköping

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-15. Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet.