Stensätter under Näsby

Husets placering

Huset låg på Näsbys utmark och kallades först Finntorpet. Det syns första gången på en karta från 1691.

Utdrag ur karta från 1691

Huset har beteckningen 8 och dess namn syns i kartans beskrivning.

Nästa gång torpet syns är på en karta från 1772. Denna gång har huset varken nummer eller namn.

Utdrag ur karta från 1772

På en annan karta daterad 1807 har huset fått benämningen 98. Det har även byggts fler hus i närheten.

Utdrag ur karta från 1807

Torpet har fått ett annat namn och kallas nu Stensätter.

1914 sker en stor markförsäljning och det som var Näsbys utmark bildar en ny fastighet med beteckningen Stensätter 1:1. Stensätter kommer då att ingå i denna nya fastighet.

Utdrag ur karta från 1947

Huset lär ha rivits 1950 enligt uppgift i Ekängen en bygd i förvandling.

Nedan ses en modern flygbild över platsen där torpet legat.

flygfoto från 2020

Huset är borttaget men området är registrerat i fornlämningsregistret med beteckningen

L2019:2028,  Se fornsök.

Husets ägare

Fram till 1915Torpet ägdes av Näsby säteri.
1915-Hela utmarken avstyckas och bildar fastigheten Stensätter 1:1. Köpare var Casimir Reutersköld på Näsby säteri. Av handlingarna framgår att avsikten var att sälja den nybildade fastigheten till Emil Olsson i Beatelund men på köpekontraktet finns ett tillägg där det framgår att han kom att sälja till sig själv. Senare kan man se att denne Emil Olsson tydligen var en affärspartner för han har på uppdrag ombesörjt många av de kommande försäljningarna av de avstyckade tomterna i Ekängen under flera år.                                             

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är borttaget sedan länge.

Koordinater enligt google map

58.465223, 15.646107

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
-1793Måns Näsman1759 i Näsby1793avsked ryttare
1791-952:a hustru Stina Arvidsdotter1755 i Rystadgift 1791
1795-96Lars Jansson1768 i Ekebybornatorpare
1795-96hustru Stina Arvidsdotter1755 i Rystad
1807-15Petter Markfelt1761 i Tjällmostatdräng
hustru Stina Hindricsdotter1790 i Ö Harg
1816-20Anders Jonsson1759 i Ljungtorpare
hustru Maja Isaksdotter1786 i Rystad
1821-25Niklas Larsson1798 i Rystad
1822-25hustru Catharina Törngren1794 i Ö Skrukeby
1825-52Olov Nilsson1780 i Ljung1852
hustru Maja Stina Olovsdotter1788 i V Kloster
1852-64Anders Olovsson1828 i Rystad
1852-64hustru Anna Sofia Carlsdotter1823 i Rystad
1864-75Lars Georg Carlsson1835 i Svanshals
1864-75hustru Anna Charlotta Eriksdotter1823 i Skärkind
1873-1906Olof Lindberg1834 i Tingstad
1873-1906hustru Sofia Ullman1842 i Kimstad1906
1872-81Anders Gustav Andersson1848 i Tryserumrättare dömd till 2 års straffarbete
hustru Augusta Fagergren1844 i Grebo
1882-86Karl Johan Andersson1859 i Värnarättare
hustru Josefina Lustig1858 i Vårdsberg
1886-88Maria Josefina Sparre1835 i Sachsenfriherrinna, hyresgäst
1890-92Carl Johan Nilsson1845 i Tjärstadrättare
hustru Maria Christina Andersson1851 i V Kloster
1892-93Hjalmar Österberg1860 i Motala
hustru Albertina Carlsdotter1864 i V Stenby
1903-04Otto Oskar Larsson1873 i Skedasmed
hustru Augusta Antonia Boman1874 i Ekeby
1906-10Carl Fredrik Johansson1857 i Björsäterrättare
hustru Carolina Andersson1853 i Slaka
1910-12Viktor Johansson Tell1872 i St Åbyrättare
hustru Elin C Ulriksson1884 i Rinna
1912-15Johan Albin Nilsson 1867 i Vist
hustru Augusta Antonia Boman1874 i Ekebyse ovan

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-09

Källor: Lantmäteriet, kyrkböcker Rystad socken