Gamla Stensätter under Näsby

Husets placering

Husets placering

Huset omnämns första gången i husförhörslängden för 1788 och syns på en karta år 1807 och har beteckningen 98..

Utdrag ur karta från 1807

Möjligen är det samma torp som kallas Finntorpet på en äldre karta från 1691 som fått ett nytt namn och ett nytt husläge.

Det finns även en äldre karta från 1772 där ett torp utan namn finns inritat.

Utdrag ur karta från 1807

Utdrag ur karta från 1868

Det finns inga dokument som beskriver en namnändring men kartorna ger ett visst belägg för att så är fallet.

1914 sker en stor markförsäljning och det som var Näsbys utmark bildar en ny fastighet med beteckningen Stensätter 1:1. Stensätter kommer då att ingå i denna nya fastighet.

1915 styckas sedan ett större område av från denna nya fastighet varpå huset låg och det får beteckningen Stensätter 1:10.

Utdrag ur karta från 1948 där ett hur synd men det kan vara ett uthus. Boningshuset kan vara rivet.

Vid en arkeologisk undersökning 2020[1] hittades en husgrund som man valde att kalla”Rättaretorpet” men som jag tolkar som Stensätter. I kyrkböckerna finns inget Rättartorpet nämnt men på kartan från 1914 finns namnet inritat med blyerts.

Däremot finns Stensätter med flera rättare boendes i och därför är det troligare att detta handlar om Stensätter som försvinner ur kyrkböckerna 1938


[1]     2020-001 Ny strukturplan i Ekängen, Östergötlands museum.

I kyrkboken finns namnet Stensätter men inte Rättarstugan.

Förmodligen revs huset kort därefter.

Husets ägare

1691-1914Näsby säteri.
1914-15Casimir Reutersköld                                          
1915-19Befallningsmannen C.F. Kjellén enheterna IV, V och IV och bildade enheten Källby som fick beteckningen Stensätter 1:10
1919-19Fru Bertha Melon
1919-26AB Thjorell & Eriksson
1926-37Oscar Fredrik Ivar Gustavsson
1937-Dödsboet efter Ivar

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är borttaget sedan länge.

Koordinater enligt google map

58.46465, 15.64610

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1788-1793Avskedad ryttare Måns Näsman1724 i Näsby1793
hustrun Annica Hindricsdotter1713 i Hällestad1793
1791-95Lars Hindricsson1767 i Näsby
hustrun Maja Nilsdotter1764 i Rystad
1797-99torpare Hans Jansson1766 i Ekebyborna

hustru Stina Andersdotter1755 i Rystad
1816-20Anders Jönsson1759 i Ljung
hustru Maja Hansdotter1786 i Rystad
1821-27torpare Niklas Larsson1798 i Rystad
hustru Catharina Törngren1794 i Ö Skrukeby
1827-50torpare Olov Nilsson1780 i Ljung1852
hustru Maja Stina Olovsdotter1788 i V Kloster
1851-64torpare Anders Olovsson1828 i Rystad
hustru Anna Sofia Carlsdotter1823 i Rystad
1864-75torparen Lars Georg Carlsson1835 i Svanshals
hustru Anna Charlotta Eriksdotter1832 i Skärkind
1872-81rättaren Anders Gustav Andersson1848 i Tryserum
hustrun Christina Maria Lindqvist1837 i Tryserum
1873-1906Smeden Olof Lindberg1834 i Tingstad
hustru Sofia Wilhelmina Ullman1841 i Kimstad1906
1881-82Rättaren Anders Gustav Andersson (dömd till 2 års straffarbete för stöld)1835 i ringarum
1882-86Rättaren Karl Johan Andersson1859 i Värna
hustru Hulda Josefina Lustig1858 i Vårdsberg
1886-88Friherrinnan Maria Josefina Sparre1835 i Sachsen
1890-92Statardräng Carl Johan Alfred Nilsson1845 i Tjärstad
hustru Maria Christina Andersson1834 i V Kloster
1892-93Rättare Hjalmar Österberg1860 i Motala
hustru Albertina Carlsdotter1864 i V Stenby
1906-10Rättare Carl Fredrik Johansson1857 i Björsäter
hustru Carolina Albertina Andersson1853 i Slaka
1910-12Rättare Viktor Johansson Tell1872 i St Åby
hustru Elin Cecilia Ulriksson1884 i Rinna
1912-15Rättare Johan Albin Nilsson 1867 i Vist
hustru Sofia Carolina Kristoffersson1867 i Vårdnäs
1920-23Rättaren Oscar Fredrik Johansson1885 i Blåvik
1831-38Ägaren Oscar Fredrik Ivar Gustafsson

Åren 1824-1830 bodde många drängar jordbruksarbetare korta perioder i huset.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-06

Källor: Lantmäteriet, kyrkböcker Rystad socken