Stora Alelund

Husets placering och historik

Huset syns första gången på en karta från 1691. Det låg då på en plats som idag motsvarar den samfällda gräsytan vid badet nedanför Sellerivägen.

Utdrag ur karta från 1691. Lantmäteriet

Satellitfoto från 2022 över Sellerivägen och platsen för Alelund 1691.

Prästen Hederström skriver i sin bok ”Näsby socken uti Östergötland”, 1755  att ifrån 1560 till 1594 bodde Näsbys sockenpräst i torpet Alelund.

1594 fick han en prästgård inne i Gärstad by och Alelund kom att arrenderas ut av kyrkan fram till 1878 då marken byttes mot skolmarken för Näsby skola.

På den tiden fanns bara detta Alelund och motsvarar Stora Alelund som uppstod då Lilla Alelund byggdes långt senare.

Från 1788 omnämns det i husförhörslängderna.

På senare kartor kan man se att husplatsen har flyttats flera gånger.

På en karta från 1807 ligger huset lite längre upp från sjön men det är förmodligen ett annat hus då det gått 116 år sedan förra kartan.

Utdrag ur karta från 1807

På en karta från 1868 har man benämnt torpet med Stora Ahlelund. Husen ligger då ännu längre upp från sjön så det är förmodligen ett senare byggt hus.

Utdrag ur karta från 1868.

På nästa karta från 1914 finns huset inritat och någon har dessutom senare skrivit in namnet Alund vid boningshuset.

Platsen motsvarar den 1916 avstyckade fastigheten Stensätter 1:14. Fastigheten har sedan dess styckats i 2 delar men där huset ligger heter fortfarande Stensätter 1:14.

Den har adressen Klockartorpsvägen 13 idag.

Utdrag ur karta från 1914.

Karta från avstyckningshandlingarna från 1916.

Flygfoto troligtvis från 1950-talet.

Flygfoto från 1950-60 talet

Husets ägare

1560-1878 Näsby kyrka som senare ingick i Rystad kyrka.

1878-1915 Näsby säteri. Marken byttes mot den jord som användes när Näsby skola byggdes.

1915-16     Ingick i den avstyckade marken Stensätter 1.

1916-26     Gustaf Eriksson, f.1846, d.1926. Den del som innehöll senaste huset styckades av och fick beteckningen Stensätter 1:14.

1926-29    Änkan Kristina Maria Nilsdotter och hennes barn.

1929-46    Alfred Pettersson

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns enbart boningshuset kvar som en gäststuga eller liknande.

Skyltstatus

Skylt saknas

GPS-koordinater

Sista platsen: 58.46494, 15.63897

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1788-90Torparen Petter Jönsson
hustrun Annika Andersdotter1766 i Rystad
1790-1816Torparen Olof Abrahamsson1754
hustru 1 Maja Lena Isacsdotter1767 i Näsby1806
hustru 2 Margareta Jönsdotter1773 i Örtomta
1819-42Torparen Petter Seger1785 i Toserum Småland
hustru 1 Maja L Andersdotter1785 i St. Lars1820
hustru 2 Anna Stina Samuelsdotter1786 i Linköping
1842-71Torparen Erik Larsson1809 i Gistad
hustrun Brita Maria Danielsdotter1814 i St. Lars
1871-1916sonen och torparen Lars Gustaf Eriksson1846 i Rystad1926
hustrun Christina Maria Nilsdotter1848 i Rystad

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-06-14 Källor: Lantmäteriet och kyrkböcker i Rystad Socken.