Stora Grönhög under Näsby

Husets placering och historik

Första gången huset omnämns är 1788 då det omnämns i husförhörslängden.

Huset låg intill nuvarande Stensättersvägen. På nedanstående karta kan man se att detta är en väldigt gammal väg. Det är den som syns till vänster på kartan.


Utdrag ur karta från 1807.

Nr 100 och 101 är Stora Grönhög.

På en karta från 1868 ser man mer exakt var de olika husen låg och här ser man att Stora Grönhög låg mellan Lilla Grönhög och Gamla Stensätter.

Utdrag ur karta från 1868

1914 sker en stor markaffär och det som var Näsbys utmark ombildas till en ny fastighet med benämningen Stensätter 1:1.

Det var dåvarande ägaren till Näsby säteri, Casimir Reutersköld som troligtvis var i behov av pengar och såg här en möjlighet att skaffa dessa. Han hade tänkt sälja till Emil Olsson i Beatelund men det slutade med att han sålde till sig själv.

På nästa karta från 1914 har man förväxlat stora och lilla Grönhög vilket har gett upphov till senare tiders förvirring om vilket som var vad.

Stora Grönhög hamnar i den tänkta tomten VII som senare vid avstyckningen beteckningen Stensätter 1:8. Här har någon skrivit med blyerts direkt på kartan ”Lilla Grönhög”.

Troligtvis har någon med dålig kunskap om vad som fanns på tidigare kartor gjort dessa noteringar med blyerts. Det är förmodligen Casimir Reutersköld eller hans kompanjon  Emil Olsson. Ingen av dem bodde vid dessa hus så det kan vara förklaringen.

Utdrag ur karta från 1914
Flygfoto från Google Maps 2020

Husets ägare

-1915

Näsby säteri.

1915-16

Adolf Karlsson. I handlingarna står att han köper Lilla Grönhög men det måste vara en förväxling. Jämför kartan från 1868 med den från 1914.

Han köpte samtidigt Stensätter 1:7.  

1916-16                             

Herman Andersson. Han ägde redan Stensätter 1:11(Lilla Grönhög) som han aldrig bott i och flyttar nu in i Stora Grönhög.

Idag ingår huset i fastigheten Stensätter 1:312.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Osäkert om huset är äldre än avstyckningen 1914.

Koordinater enligt google map

58.46541, 15.6434

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1788-1801Hendric Hansson1725
1915-1916Adolf Fredrik Karlsson1870
1916-1919Ernst Herman Fredrik Andersson1867

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-03-28. Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet