Västra Lund under Näsby

Husets placering

Huset ligger i den norra delen av det som en gång var Näsby säteri utmark. Dess adress är idag

Jordgubbsvägen 2.

Första gången huset syns på en karta är 1868.

Det byggdes på marken som tillhörde Ryttartorp nr 90. Det var den avskedade förra Ryttaren Nils Peter Spets som är den första som bor i huset från 1866.

Utdrag ur karta från 1914
Denna karta från  köpekontrakt från 1915 visar omfattningen på tomten. . Vid det tillfället var  Ekängsvägen ännu inte byggd.
Utdrag ur karta från 1948

Tyvärr hamnar Västra lund i skarven mellan två kartor så man ser inte hela tomten på den här kartan. Den går längre upp till höger.

På den avstyckade tomten låg ett gammalt hus som använts av de avskedade soldaterna.

På bilden syns från höger Johan Olofsson 1842-1923, barnbarnet Judit 1899-1978.
Längst till vänster står Karl Nilsson 1877-1968.
Kortet är taget mellan 1903 och  1922.
Foto från Ekängsboken.

Det gamla huset var i så dåligt skick att köparen byggde ett nytt hus som placerades nedanför Ekängsvägen.

I en beskriving från boken Gods och Gårdar från 1940 finns en bild på detta hus. Det hade byggts av köparen, Karl Nilsson.

Utdrag ur Gods o Gårdar från  1940.

1935 byggde sonen Knut Nilsson ett hus ovanför Ekängsvägen. Nästa bild visar hur det ser ut idag.

Husets ägare

-1915                                                        Näsby säteri

1915-42                              Carl Theodor Nilsson        

Husets skick vid dokumentets upprättande

Det äldsta huset är rivet men de två senare finns kvar.

Koordinater enligt google map

58.47179, 15.63231

Skyltstatus

Skylt saknas

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDödAnmärkning
1827-40Carl Gustav Castor1779 i Kärna1840avskedad grendjär
1827-47hustru Anna Brita Nilsdotter1782 i Skeda1847
1843-48Samuel M Carlsson1820 i Rystad
Hustru Anna Brita Nilsdotterse ovan gifta 1848
1871-77Karl Oskar Spetz1852 i Rystadgrenadjär
1875-1901Gustav A Nilsson Spetz1847 i Rystadtorpare
1876-1901hustru Johanna Nilsdotter1854 i Vikingstad
1903-22Johan P Olofsson (se foto ovan)1842 i Rystad1922jordbruksarbetare
hustru Anna M Månsdotter1842 i St. Lars1923
1915-68Karl T Nilsson1877 i Rystad1968trädgårdsmästare
1915-59hustru Anna Ch. Petersson1879 i Horn1959

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-01-11

Källor Lantmäteriet, Gods och gårdar, Ekängsboken och kyrkböcker Rystad socken.