Prästtorp under Näsby 

Husets placering

Huset låg invid nuvarande väg mot Ekängen, efter Näsbys ladugård. De äldsta kartorna härifrån är daterade 1691 men omfattar enbart Näsby och den mark som var Prästtorps är inte detaljritad.

Utdrag från karta 1807

Näsby säteri bildades 1631 genom att man slog ihop Näsby gård med Prästtorp, Tinnertorp och Skogstorp. Idag ligger således marken under Näsby gård. De hus som fanns på dessa gårdar tappade sitt syfte som ägarbostad då ägaren hade Näsby gård som sin bostad. Husen kom periodvis att fungera som arrendebostad då gården var utarrenderad och periodvis användes de som arbetsbostäder och tidvis var de uthyrda.

Platsen idag

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är sedan länge rivet.

GPS koordinater enligt Google

58.454639, 15.642419

Husets ägare

1631-   ?                Näsby säteri

Hyresgäster

1788-1799

Nämndeman Erland Johnsson född 1754 i Rystad och hustrun Annika Nilsdotter född 1756 i Näsby och deras barn.

1788-1796

Bonden Magnus Zackrisson, född 1746 i Hässelby, död 1794 i Prästorp och hustrun Maria Andersdotter, född 1744 i Värna, död 1796 i Prästorp och deras barn som alla fötts på gården.

1789-1794

Avskedade soldaten Zackarias Trumfat född 1722 i Hässelby. Han flyttade till Hässelby 1794 när sonen dog.

1799-1804

Bostad åt ett stort antal pigor, drängar och daglönare.

1804-1810

Daglönaren Magnus Nilsson född 1770 i Rystad och hustrun Brita Nilsdotter född 1762 i

Ö Skrukeby. Paret flyttar 1810 till St:Lars.

Efter 1810 är Prästorp flyttat eller rivet.

Dokumentet upprättat av Sören Lindhe och Ingemar Alf Publicerat av Birgitta Franzén 2022-06-11. Källor kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet