SAAB:s sommarhem

1951 köpte SAAB KFUMs sommarhem och döpte om det till SAABs sommarhem.

Utdrag ur karta från 1914

Norr om området låg 5 tomter med beteckningen 1:19, 1:20, 1:23, 1:24 och 1:25 som man omgående försökte köpa för att göra ett större område. De lyckades köpa alla utom 1:25 som låg i mitten av de fem tomterna.

Saab slog ihop alla tomter och de fick beteckningen Stensätter 1:158.

På dessa tomter byggde SAAB ett 20-tal småhus för självhushåll och rustade upp befintliga fastigheter för uthyrning till sina anställda.

KFUMs huvudbyggnad fick ny skylt och en utbyggnad ner mot sjön. Bilden är tagen från Ekängsvägen.

Det fanns möjlighet att hyra roddbåt, det byggdes en dansbana nere vid sjön och i huvudbyggnaden fanns en trevlig samkvämslokal för ett 80-tal gäster. De Saab-anställda och Ekängsborna kunde hyra lokalen för en billig penning.

Efter en tid målade man om huvudbyggnaden i gul färg. Bilden är tagen från sjön.

Tennisbanan intill Ekängsvägen användes flitigt av både fastboende och sommarhemmets gäster.

Huset till höger fungerade som vaktmästarebostad och finns kvar än idag, men har blivit ombyggt och har adress Sellerivägen 1.

Midsommarfirande fortsatte som vanligt men i Saabs regi och även med dans till levande musik och alla samlades vid Saabs dansbana efter att ha suttit hemma och stärkt sig med god mat och dryck. Detta pågick fram till 1973 då dansbanans golv gav vika på midsommaraftonen.  Dansbanan reparerades aldrig utan den rev man och därmed gick den epoken i graven.

Sommaridyll

Samkvämssalen dukad till bröllop

Figur 1 Midsommarfirande på SAAB-gården  1995, Foto Örjan Borgefalk

I mitten på 1990-talet såldes området till NCC Myresjöhus.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-01