Eklund under Tuna

Husets placering

Huset låg intill Roxen nära nuvarande Roxtuna. Första gången huset syns på en karta är 1868.

Det verkar ha byggts 1863 då den första hyresgästen flyttar in. Sista hyresgästen flyttar ut 1930 och därefter tycks det stå obebott fram till 1942 och sedan försvinner det.

Utdrag ur karta från 1868
Utdrag ur karta från 1894

På nästa karta som är från 1947 syns bara ett mindre hus på platsen för det gamla boningshuset. Det kanske är någon form av uthus.

Utdrag ur karta från 1947

Husets ägare

Torpet hörde till Tuna gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är borta sedan länge.

Koordinater enligt google map

58.485046, 15.657287

Hyresgäster

HyresperiodNamnFöddDöd
1863-92Änkan Anna Lisa Larsdotter1815 i Rystad1892
1863-1870sonen Per Gustaf Andersson1848 i Rystad
1895-1901torparen Anders Peter Månsson1826 i Stjärnorp1901
hustrun Anna Maria Johansdotter1831 i Rök1898
1905-30Albertina Josefina Danielsdotter1857 i Vreta Kloster
1930-42Obebott

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-20 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet